Laatste heiwerk bouwput De Kaap

Hoogeveen - Nog even en dan is het heiwerk op het terrein van de parkeergarage klaar. In totaal zijn dan meer dan duizend palen de grond in gegaan. Trillingen waren onvermijdelijk.

‘Om zoveel mogelijk schade te voorkomen, hebben we grondig vooronderzoek gedaan naar onder meer de grondstructuur en de status van de gebouwen in de omgeving’, vertelt projectleider Henk-Jan Overmars van WVG Ontwikkeling, de opdrachtgever en directievoerder van het bouwplan.

De werkwijze is daar waar mogelijk aangepast. Al met zijn er 18 schademeldingen binnengekomen waarbij in twee gevallen een schade-expert is ingeschakeld. Op dit moment wordt het aanbrengen van de keldervloer voorbereid.