De Westerkim in Molukse sferen

Hoogeveen - 75 vrijwilligers van De Westerkim werden woensdag in de watten gelegd door bewoners van de Molukse wijk.

Er werd een presentatie gegeven over de geschiedenis van Nederland en de Moukken, een dansgroep verzorgde een optreden en er werd een klederdrachtshow opgevoerd. Ook waren er verschillende lekkernijen die geproefd konden worden. De avond werd muzikaal afgesloten met liederen die werden gezongen door gospelkoor Api Indjil. 

Verrijking

Directeur Emmelkamp van De Westerkim vindt het een verrijking om meer te weten te komen over de achtergronden en de gebruiken van de Molukse gemeenschap en wil graag bijdragen aan verdere integratie in de samenleving. De organisatie Maluku Hoogeveen ontving een financiële gift die ten goede zal komen voor verdere culturele activiteiten. De Molukse Ouderen Dagbesteding Bahtera (elke dinsdag en donderdag in het Moluks wijkgebouw Salawaku) is een samenwerking met Woonzorgcentrum De Westerkim. Tevens wonen er enkele Molukse ouderen in De Westerkim.