Startsein voor ontwerp Stoekeplein, Beukemaplein en Park Dwingeland

Hoogeveen – De gemeente gaat binnenkort met belanghebbenden en omwonenden aan de slag met het ontwerp voor Park Dwingeland, het Stoekeplein en het Beukemaplein. Deze week worden de uitnodigingen verstuurd voor het vormen van werkgroepen.

Voor Park Dwingeland komt er een extra inspraakprocedure, zodat alle inwoners van de gemeente kunnen reageren op het ontwerp. Het park vervult immers voor heel Hoogeveen een functie. Als de ontwerpen klaar zijn, wordt naar verwachting volgend voorjaar begonnen met de herziening van de bestemmingsplannen. De schop kan de grond in zodra de nieuwe parkeergarage open is, waarschijnlijk de eerste helft van 2016.

Over de projecten

Vorig jaar werd bekend dat project De Kaap door kan gaan. Het project De Kaap bestaat uit een woonzorgcentrum, appartementen en een parkeergarage op de plek van het Kaapplein. Dankzij de parkeergarage zijn er minder parkeerplekken nodig op het Stoekeplein en het Beukemaplein. Elk plein houdt ongeveer tachtig parkeerplaatsen. Op die pleinen ontstaat zo ruimte voor woningbouw. En Park Dwingeland kan vergroot worden.

Visie

De projecten zijn onderdeel van de herinrichting van het stadscentrum, waarvoor de gemeenteraad in 2009 groen licht heeft gegeven met de Structuurvisie en de Visie Stadscentrum. Belangrijke doelen zijn opwaardering van de openbare ruimte, een groener centrum en nieuwe woonmilieus van hoge kwaliteit. Keuzevrijheid voor toekomstige bewoners staat daarbij centraal. Denk aan flexibiliteit in bouwregels en kavelgrootte.

Beperkt parkeren op Kaapplein op 1 en 2 september

De helft van het Kaapplein is op maandag 1 en 2 september afgezet. Het aantal parkeerplaatsen is dan beperkt. Op woensdag 3 september kan het gehele parkeerterrein weer gebruikt worden om te parkeren. Voor de aanleg van de parkeergarage op het Kaapplein vindt er bodemonderzoek plaats. De ene dag onder de eerste helft van het Kaapplein en de andere dag onder de tweede helft. Naar verwachting zorgt het onderzoek niet voor overlast voor de omgeving.