Leerlingen Park Dwingeland verhuizen naar Julianastraat

Hoogeveen - De locatie Park Dwingeland van het Roelof van Echten College sluit twee jaar eerder dan oorspronkelijk de bedoeling was. De leerlingen van deze school worden tijdelijk gehuisvest in het pand aan de Julianastraat.

Deze leerlingen trekken in augustus in een nieuw schoolgebouw op het Bentinckspark. Dit wordt gedaan vanwege de bouwwerkzaamheden op De Kaap.

Het Roelof van Echten College is bezig met nieuwbouw. De leerlingen van Park Dwingeland zouden in 2016 verhuizen naar een nieuw pand aan de Voltastraat. Het pand van het Roelof van Echten College aan de Julianastraat komt in augustus vrij. Zowel de school als de gemeente komt het beter uit wanneer de leerlingen van de locatie Park Dwingeland daar tijdelijk lessen gaan volgen.
Ten zuiden van locatie Park Dwingeland bouwt de gemeente onder andere een parkeergarage, nieuwbouwappartementen en een locatie van het Jannes van der Sleedenhuis. ,,Het gebied rondom de school gaat flink op de schop”, zegt Albert Weishaupt, algemeen directeur/bestuurder van het Roelof van Echten College. ,,De verwachting is dat dit veel overlast gaat veroorzaken. Denk aan geluidsoverlast, maar ook aan een toename van het bouwverkeer, waardoor mogelijk onveilige situaties ontstaan voor onze leerlingen. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Verhuizen naar de Julianastraat biedt uitkomst, omdat die locatie vanaf het nieuwe schooljaar leeg staat door de verhuizing van mavo, havo en vwo naar onze nieuwe school in het Bentinckspark.” Het Roelof van Echten College heeft de beslissing genomen in overleg met ouders en personeel. ,,Iedereen was het snel eens dat de kwaliteit van de lessen en de veiligheid van onze leerlingen nooit in het geding mag komen”, zegt Weishaupt. ,,Verhuizen naar de Julianastraat is daarbij de beste optie. Alleen het meest nieuwe gebouwdeel en de gymzaal worden gebruikt. Op deze manier ondervinden we geen hinder van bouwactiviteiten en blijft het kleinschalige karakter van de locatie Park Dwingeland behouden. De leerlingpopulatie en het docententeam blijft hetzelfde, alleen de locatie is tijdelijk anders.”
Eind 2016 verwacht het Roelof van Echten College de tweede nieuwbouwlocatie in gebruik te nemen. Aan de Voltastraat wordt een nieuwe school gebouwd voor alle leerlingen van het vmbo en praktijkonderwijs. Ook leerlingen van het speciaal onderwijs krijgen onderdak in de nieuwe school. Onder de naam Eduwiek bundelen het RvEC en haar partners de krachten en faciliteiten. Het totale aanbod aan onderwijs en ondersteuning komt daarmee beschikbaar voor alle leerlingen. Architect Liag is al begonnen met het ontwerp voor die school.