Algemeen directeur Attero Pierre Vincent neemt afscheid

Wijster - Pierre Vincent neemt per 1 juni afscheid als algemeen directeur van Attero, marktleider in het verwerken van huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval in ons land.

Pierre Vincent trad op 1 oktober 2009 in dienst van Attero. Dit bedrijf werd destijds afgesplitst van Essent en ging als zelfstandige onderneming verder.

In de afgelopen jaren heeft Pierre Vincent een belangrijke bijdrage geleverd aan de verzelfstandiging van Attero. Onder zijn leiding heeft het bedrijf, ondanks sterk veranderende marktomstandigheden, zijn positie in de markt weten te handhaven. De Raad van Commissarissen is de heer Vincent zeer erkentelijk voor zijn inspanningen. De heer J.P.B. Huberts, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Wij danken hem  voor zijn visie en het leggen van een stevig fundament voor de toekomst van Attero.”

Duidelijke stappen

In zijn periode als algemeen directeur zijn duidelijke stappen gezet in de transformatie van Attero. De onderneming wint in toenemende mate grondstoffen terug uit afvalstromen en zet in op de recycling van deelstromen als kunststof verpakkingen. Er is een solide basis gelegd voor de continuïteit door te investeren in moderne en duurzame recyclingconcepten. Daarnaast is organisatie gestroomlijnd en ingericht voor de toekomst. Daarbij is tevens het afvalportfolio voor het komende decennium in belangrijke mate zeker gesteld.

In het afgelopen jaar is mede onder zijn leiding de verkoop van de aandelen van Attero in gang gezet. Dit proces zal zeer waarschijnlijk eind mei zijn afgerond met de overdracht van de aandelen aan Waterland Private Equity Investments. Pierre Vincent: “De overgang betekent een nieuwe fase van het bedrijf en dat was voor mij de reden om een nieuwe uitdaging elders aan te gaan. Ik treed per 1 juni als uitvoerend bestuurder in dienst bij Stichting De Weijerhorst, een stichting die zich toelegt op het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en het in stand houden en bevorderen van renderende industriële en handelsactiviteiten in Nederland.”