Benefietconcert voor Sri Lanka

Hoogeveen - Diny en Wim Kramer uit Hoogeveen houden op 7 december in De Schutse een benefietconcert voor hun werk onder de allerarmsten van Sri Lanka. Hieraan werken mee een vocaal ensemble van zangvereniging Con Amore en zangsolist Emile Boer onder leiding van dirigent/pianist Henry Huisjes en Alma Grooters (piano). Verder zal het Brass Choir Hoogeveen, dat repeteert in De Schutse, medewerking verlenen. Zij hebben alle belangeloos hun medewerking toegezegd.

Ze zijn hun werk begonnen na de tsunami op tweede kerstdag 2004, die alleen al in Sri lanka aan 40.000 mensen het leven kostte. Ieder jaar gaat het echtpaar ongeveer twee maanden naar Sri Lanka om, waar mogelijk, te helpen onder de allerarmsten van Sri Lanka. Natuurlijk staan de verwoestingen van de Filipijnen op ieders netvlies en gelukkig worden ze geholpen met materiaal en geld. Sri Lanka heeft dit ook meegemaakt en zit tien jaar na dato nog steeds met veel naweeën, ook al omdat de overheid vaak corrupt is. 40.000 mensen zijn omgekomen en nog steeds worden er enkele duizenden mensen vermist. ,,De armoe is nog steeds schrikbarend hoog in een overigens prachtig land. Mensen zien vaak geen enkel toekomst perspectief meer en het aantal zelfdodingen is dan ook navenant hoog’’, vertelt het echtpaar. Inmiddels hebben Diny en Wim daar al dertien huizen gebouwd voor mensen zonder in- en onderkomen, werden medicijnen bekostigd en in samenwerking met de plaatselijke kerken werd eten, met name rijst, kruiden en suiker, verdeeld. Zo zijn er tal van vormen van hulp waar meer over te lezen is op de site www.srilankahulp.nl.

Tuk tuks

Ook werden vier tuk tuks (soort taxi) aangeschaft en drie vissersboten met netten, zodat mensen weer werk en een inkomen hebben. Voor een kindertehuis met geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen hebben de twee voor anderhalve maand eten ingekocht omdat de overheid het totaal laat afweten en het tehuis dan ook geen enkele subsidie krijgt. ,,Sociale voorzieningen zijn er in Sri Lanka niet of nauwelijks. Ouderen, zieken en gehandicapten zijn daarvan de dupe. Gelukkig kunnen een aantal gezinnen door de hulp uit Hoogeveen en omgeving zichzelf weer bedruipen. Maar er is nog heel veel te doen. En zo lang het mogelijk is willen wij daar blijven helpen.’’ Om te kunnen helpen moeten Wim en Diny ieder jaar weer verschillende acties voeren om de benodigde gelden bij elkaar te sprokkelen. Eigen reis- en verblijfskosten betalen ze zelf. Er blijft dan ook niets aan de strijkstok hangen. ,,En het hier ingezamelde geld komt alleen terecht bij de allerarmsten.’’ Baptistengemeente De Schutse was bereid om te helpen door belangeloos de kerkruimte beschikbaar te stellen voor het houden van een benefietconcert op 7 december. Diny Kramer is deze avond de ladyspeaker en Wim Kramer is actief binnen het Brass Choir Hoogeveen. De aanvang is 20.00 uur en de toegang is gratis. Wel is er een zogenaamde ritselcollecte voor het doel van de avond.