Online dam- en beweegevenement: Fitter Kerst

Hoogeveen - Vlak voor de kerstvakantie zijn intrede doet is er het online dam- en beweegevenement: Fitter Kerst. HANNN Fitter Brein, waar Hoogevener Zainal Palmans een voorname rol in speelt, houdt op 17 december dit damevenement voor het UMCG Alzheimerfonds.

Het spel wordt gespeeld op het online damplatform Lidraughts, speciaal voor bedrijven en organisaties van Healthy Ageing Network Northern Netherlands. Bedrijven en organisaties zijn welkom één (of meer) collega's af te vaardigen die namens de organisatie het damtoernooi speelt. De deelnemende bedrijven ontvangen gratis een Fitter Brein-pakket en worden gevraagd of ze in de toekomst geïnteresseerd zijn in een gratis damclinic/damsimultaan van een jeugdspeler of grootmeester.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@fitterbrein.nl. Deelname aan het evenement is gratis, maar sponsoring van het UMCG Alzheimerfonds zou mooi zijn. Kijk daarvoor op www.geef.nl/nl/actie/online-dam-en-beweegevent-fitter-kerst/goed-doel.

Ruim 270.000 mensen in Nederland hebben dementie. Dit zal de komende 25 jaar toenemen tot ruim 500.000. Een steeds grotere groep mensen wordt direct of indirect, als mantelzorger, geraakt door dementie.