Edelhert krijgt toch een kans

Hollandscheveld / Assen - De provincie Drenthe geeft het edelhert een kans. Hollandschevelder Mark Tuit (directeur van IVN Noord) gaf donderdagmiddag tijdens het aanbieden van de bijna 27.000 handtekeningen content te zijn met die beslissing. „Daarmee is doel 1 bereikt: het edelhert kan voorlopig blijven in Drenthe. Verder ben ik blij dat we na de kerstvakantie met meerdere partijen in gesprek gaan om de toekomst van het hert en ander groot wild te bespreken. Dat was doel 2.”

Medepetitie-indiener Jorien Bakker (voorheen Staatsbosbeheer) benadrukte tegenover gedeputeerde Henk Jumulet nog eens hoeveel draagvlak er is voor groot wild in de provincie Drenthe. Volgens haar heeft de petitie bijgedragen aan positieve publiciteit van de province. „Alleen al het idee dat men een dergelijk groot hert tegen kan komen, ook al is het zeldzaam, maakt een bezoek aan Drenthe spannend. Het brengt het oergevoel terug.”

Gedeputeerde Henk Jumelet liet halverwege de week al laten weten het dier ongemoeid te laten zo lang de verkeersveiligheid niet in het geding is of schade ontstaat voor de landbouw. „De focus ligt in dit geval op de verkeersveiligheid. Op dit moment wordt in samenspraak met de portefeuillehouder verkeer en vervoer de verkeersveiligheid in relatie tot de aanwezigheid van het edelhert onderzocht en het College van Gedeputeerde Staten zal op korte termijn, zo spoedig mogelijk, de uitkomst hiervan kenbaar maken.” Jumulet hield een slag om de arm voor de toekomst van een populatie edelherten in Drethe: „Wel komt er nog extra onderzoek naar het edelhert en wil de provincie het faunabeleidsplan actualiseren. Dan komt automatisch de vraag aan de orde of Drenthe in de toekomst groot wild wil toestaan.”

Nul meldingen

Mark Tuit ziet deze onderzoeken met vertrouwen tegemoet. „Zeker gezien het feit dat dit edelhert al ruim twee jaar in Drenthe is en er nul meldingen zijn. Bovendien is zorgvuldigheid belangrijk. Er is veel kennis op het gebied van het edelhert. Bijvoorbeeld op de Veluwe. Daar heeft ons onderzoeksteam veel contact mee gehad en ook de provincie. Al met al is deze wending rondom het standpunt van de provincie een mooi sinterklaascadeau.”