Edelherten zijn al sinds 2014 formeel welkom in Drenthe

Hoogeveen - Rond half november werd bekend dat er al sinds ruim twee jaar een edelhert in Drenthe verblijft. Door middel van wildcamera’s en sporen in het veld is zijn verblijf vastgesteld. Recent kwam daar een filmpje van het hert in de Boerenveensche Plassen bij. Toen ontstond de reuring rondom deze twaalfender. Mag een edelhert volgens het provinciale beleid nu wel of niet in Drenthe verblijven?

Het vigerende ‘Flora- en Faunabeleidsplan Drenthe’ is in 2014 vastgesteld. Daarin staat specifiek voor het edelhert beschreven dat, wanneer die spontaan verschijnt de provincie dat gedoogt voor doortrek of tijdelijk verblijf. Drenthe weert uiteindelijk het edelhert als er sprake is van vestiging in een aaneengesloten bos-en natuurgebied kleiner dan 2500 hectare. Voor de grotere gebieden moet er een Soort Effect Rapportage (een SER) worden opgesteld.

Voor rondtrekkende individuen buiten de grote bosgebieden geldt dat de aanwezigheid van geval tot geval wordt beoordeeld op aspecten van landbouwschade en risico voor de verkeersveiligheid. Door dit in 2014 nieuwe beleid is er geen sprake meer van een nulstandbeleid voor edelherten, zoals veel anderen beweren. Het edelhert is welkom mits er geen grote problemen zijn te voorzien. Kort vertaald heet dit: ‘Welkom, ja, mits.’ Voor het ‘Drentse’ hert is een petitie gestart door Mark Tuit van het IVN, onder het motto ‘edelhert welkom Drenthe’. Deze petitie is inmiddels meer dan 26.000 keer ondertekend. Uiteraard liepen de meningen op de sociale media nogal uiteen, maar de bijval om dit hert een plaats te gunnen in de Drentse natuur is wel overweldigend groot.

Ruimte en voedsel genoeg

Uit meerdere onderzoeken naar de mogelijke grotere leefgebieden in Drenthe blijkt dat er voedsel en ruimte genoeg is voor edelherten. Uit onderzoek in het Drents-Friese Wold bleek dat er voor een populatie van ongeveer 160 edelherten ruimschoots voldoende voedsel beschikbaar is. Vanuit het leefgebied en de biotoop liggen er zeer goede mogelijkheden voor (her)vestiging! Helaas is een verkennend onderzoek naar de vestiging van een populatie in het Drents-Friese Wold in 2017 vroegtijdig gestrand, vanwege, zoals dat zo mooi heet, het ontbreken van volledig draagvlak binnen de Stuurgroep.

Toch zou je willen dat er uiteindelijk ruimte komt voor meer edelherten in Drenthe. Wat mij betreft moeten de bestuurders opnieuw serieus werk maken van een herintroductie van dit imponerende dier. Het zou voor Drenthe een grote aanwinst zijn, zowel voor de natuur, de inwoners van Drenthe als voor toeristen. Dat het huidige Drentse edelhert hiertoe een aanzet mag zijn.

Albert Kerssies