Kerk en school De Hoeksteen slaan handen ineen voor de Voedselbank

Nieuwlande - De gemeenteleden van de Protestantse Evangelisatie Nieuwlande zamelen op 6 december boodschappen in voor de Voedselbank Hoogeveen. Ook de kinderen van CBS De Hoeksteen in Nieuwlande dragen hun steentje bij door boodschappen in te leveren op school in de eerste twee weken van december.

Deze actie is tot stand gekomen in navolging van de inzamelingsactie die op 12 december gehouden wordt voor de voedselbanken in Drenthe. Dan wordt er in de supermarkten boodschappen ingezameld voor onder andere de 170 gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank Hoogeveen. Deze actie wordt door diverse instanties ondersteund zoals RTV Drenthe, de Rotaryclub en het Diaconaal Platform Hoogeveen (een samenwerkingsverband tussen de kerken, allerlei sociale organisaties en de gemeente).

De Voedselbank helpt gezinnen die onder het bestaansminimum leven. Om voor voedselhulp in aanmerking te komen moet een gezin voldoen aan de toetsingscriteria en normbedragen die landelijk gelden. De doelstelling van de Voedselbank is om armoede te bestrijden door mensen te helpen die een steuntje in de rug nodig hebben bij het oplossen van financiële problemen.

Graag meedoen

De diaconie van de Protestantse Evangelisatie heeft deze actie op touw gezet om gezinnen die in aanmerking komen voor voedselhulp te steunen vooral in de aanloop naar kerst. Daarbij hebben ze de hulp ingeroepen van CBS De Hoeksteen die graag mee wilde doen om iets te betekenen voor mensen dicht in de buurt die het goed kunnen gebruiken.

Inwoners van Nieuwlande die ook mee willen doen aan deze actie kunnen op zaterdag 12 december boodschappen inleveren in de boodschappenkar van de Voedselbank bij Supermarkt Koster in Nieuwlande.