Oranje boodschap op straat: durf geweld te melden

Hoogeveen –Juist ten tijde van corona is het belangrijk het landelijk meldpunt tegen huiselijk geweld goed onder de aandacht te brengen, stellen leden van vrouwenorganisatie Soroptimist International Nederland.

Vanuit de hele wereld stromen berichten binnen over de toename van huiselijk geweld tijdens de coronacrisis. Onder normale omstandigheden zijn er al 243 miljoen vrouwen die fysiek, seksueel of psychisch geweld meegemaakt hebben in de afgelopen 12 maanden, en worden jaarlijks meer dan 85.000 vrouwen vermoord door hun partner of een familielid. In Nederland komen per jaar 40 vrouwen om door partnergeweld. Dit aantal is de afgelopen maanden, waarin gezinnen in quarantaine dicht op elkaar moeten zitten, explosief toegenomen. Ook in Nederland zijn er signalen, van onder andere hulporganisaties en politie, dat geweld is toegenomen in coronaquarantaine.

Met oranje krijtverf aan de slag

„Voor veel vrouwen is de thuissituatie in deze tijd alleen maar heftiger geworden. Zij moeten op alledaagse plekken, zoals de apotheek of in het gezondheidscentrum informatie over hulp kunnen vinden”, stelt Berthilde de Groot, voorzitter Soroptimistclub De Reestlanden. „Naast het creëren van bewustwording door het oranje uitlichten van markante gebouwen en objecten, komen we ook in actie. Afgelopen weekend zijn we de straat op gegaan om het landelijke meldnummer van Veilig Thuis onder de aandacht te brengen.” Met oranje krijtverf is op stoepen en straten onder meer in het centrum van Hoogeveen, bij kappers, het NS Station, De Tamboer en de bibliotheek een hand gespoten met het meldnummer van Veilig Thuis: 0800-2000. „Het is ons doel om zo veel mogelijk mensen te bereiken met de boodschap dat zij echt wat kunnen betekenen voor een ander door onveilige situaties te melden.” vervolgt De Groot.

De overgrote meerderheid van vrouwen die met geweld of intimidatie te maken krijgen, doet hiervan geen aangifte of melding. Omdat zij niet weten waar ze terecht kunnen, zich schamen, bang zijn niet serieus genomen te worden, of het idee hebben dat melden toch niet helpt. Om dit te bestrijden is het van belang dat overheden en organisaties op alle niveaus bewustwording creëren onder vrouwen én mannen, om het taboe te doorbreken en samen te zorgen dat vrouwen en meisjes geweld kunnen melden.

Livestream ‘Geweld hoort nergens thuis’

Op 9 december, een dag voor het einde van de 16 daagse campagne Orange the World, wordt de campagne daarom afgesloten met een livestream over het thema ‘Geweld hoort nergens thuis’. Tijdens deze livestream komen diverse experts op het gebied van geweld aan het woord. Kaarten voor deze uitzending zijn nog te koop op www.detamboer.nl. Een gedeelte van de opbrengst komt ten goede aan het Orange Trust Fund van UN Women Nederland. Meer informatie over Orange the World op: www.soroptimist.nl/reestlanden .