Bioscoop Vue Hoogeveen moet coronaboete wel betalen

Groningen / Hoogeveen – De boete van 2500 euro die Bioscoop Vue Hoogeveen kreeg uitgereikt voor het openhouden van horeca, tegen de coronamaatregelen in, blijft overeind. De bioscoopondernemer vocht de dwangsom via een spoedprocedure aan, maar de rechter vond er niets spoedeisends aan en wees de klacht af.

Vue Hoogeveen kreeg op 16 oktober na een controle van Veiligheidsregio Drenthe een waarschuwing en de controleurs gelastte de ondernemer het verkooppunt voor eten en drinken te sluiten. Horeca was vanwege coronamaatregelen verboden, dat gold ook voor horecapunten binnen bioscopen, stelden de controleurs. Op 18 oktober was er weer controle en er werd volop eten en drinken in de bioscoop verkocht. De ondernemer kreeg een boete uitgereikt.   

De ondernemer was van mening dat een afhaalpunt binnen de bioscoop wel kon volgens de noodverordening die toen gold. Die regels waren niet duidelijk genoeg en werd in het land op verschillende wijze toegepast, zei de ondernemer tegen de rechter. Hij vroeg de rechter de boete op te schorten totdat hierover meer duidelijkheid was. De rechter ziet dit op korte termijn niet gebeuren en noemde deze zaak niet vatbaar voor een rechtsoordeel.