Dringende behoefte aan gezinshuizen en logeerhuizen: ‘Kinderen horen niet in een instelling”

Hoogeveen - De warmte van een huiselijke setting, vaste opvoeders, duidelijkheid en structuur. Het is erg belangrijk voor kinderen. Zeker voor kinderen met een een verstandelijke en/of psychische beperking. Cosis, een organisatie die helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het levenrealiseert zich dat de laatste jaren steeds.

Cosis heeft een aantal kinderwoonvoorzieningen, maar de laatste jaren groeit het besef dat deze vorm van groepswonen minder wenselijk is voor kinderen. Uiteraard doen begeleiders binnen de instellingen meer dan hun best om dat te waarborgen, maar er gaat toch niks boven het opgroeien in een gezin.

Bij Cosis zijn inmiddels ongeveer 25 gezins-en logeerhuizen die opgeteld een kleine 50 kinderen opvangen. Het betreft in de meeste gevallen kinderen met een verstandelijke of psychische beperking. Echter, de lijst van aangemelde kinderen groeit en er dreigt een wachtlijst te ontstaan. Er is dringend behoefte aan nieuwe gezinnen.

Crisis

Tijdens de coronacrisis zag je dat aanmeldingen van kinderen waarbij eerst was gezegd dat er tijd genomen zou worden voor oriënteren plotseling veranderden in crisis vanwege de lockdown. De druk in gezinnen nam toe, dus de vraag om ontlasting werd groter. Ook zag Cosis de vraag die in eerste instantie als logeervraag werden gesteld, nu voor wonen terug komen. Veel ouders konden de dagelijkse zorg niet goed aan. Wat het vooral nijpend maakt, is dat er door de corona een stilstand kwam in aanmeldingen van nieuwe gezinnen en dat is eigenlijk nog steeds zo. Dat komt echt te langzaam op gang. De laatste beschikbare plekken worden nu gevuld en doordat er bijna geen keuze meer is, is de match niet altijd te maken en blijven er kinderen op de wachtlijst staan. Het puzzeltje is steeds moeilijker te leggen.

Warm gezin

Anuschka de Zwart heeft sinds een jaar een logeerhuis in Drijber. Anuschka: „Ik werk door de week bij Cosis in Hoogeveen en het leek me erg leuk en zinvol om in het weekend mijn huis beschikbaar te stellen voor logés. Er komen bij mij momenteel een jong volwassene en twee kinderen met een verstandelijke beperking logeren. Het zijn kinderen die zo nu en dan even een paar dagen de ruimte nodig zijn om tot zichzelf te komen in een rustige omgeving met veel persoonlijke aandacht. Ik woon alleen, dus ik heb alle tijd en ruimte voor ze. Het is belangrijk voor de kinderen dat ze terecht komen in een gezinssituatie. We gedragen ons in het weekend dan ook als een gezinnetje dat op visite gaat en leuke dingen doet. Mijn nichtje vindt het ook erg leuk en komt regelmatig ook een nachtje logeren. Het heeft voor kinderen een enorme meerwaarde als ze zo gewoon mogelijk op kunnen groeien in een warme en stabiele gezinssituatie.’

Infoavonden

Gezinnen die geïnteresseerd zijn het vormen van een gezinshuis of een logeerhuis worden door Cosis uitgenodigd om zich aan te melden voor informatieavonden op 5 en 19 november. Helaas worden dat online-avonden vanwege de coronabeperkingen. Aanmelden kan op de website van Cosis, cosis.nu. Een Gezins- of Logeerhuis krijgt begeleiding van Cosis en een instapcursus. Het belang van Gezinshuizen is inmiddels ruim bewezen. Het is te hopen dat er meer deuren open gezet kunnen worden om te voorkomen dat kinderen op een wachtlijst terecht komen.