Woningbouw Damhert gaat toch door

Hoogeveen De bouw van vier zogenaamde walwoningen aan het Damhert in de wijk Erflanden gaat door. Dit ondanks stevig verzet vanuit de buurt.

De gemeente probeert de omwonenden tegemoet te komen door een grotere groenstrook beschikbaar te stellen, voor een trapveldje. Op de plek waar de woningen komen, ligt nu een groenstrook die door kinderen als speelveld wordt gebruikt.

Eerder werd een protestbrief opgesteld door de buurt, waar 49 van de 50 omwonenden hun handtekening onder zetten. Op het voorontwerp-bestemmingsplan werden nog eens 38 zienswijzen ingediend.

Dit alles heeft echter nauwelijks tot aanpassingen in het plan geleid. De enige aanpassing die is gedaan: Er is van een grote vrijstaande kavel een strook afgehaald ten faveure van een nieuwe groenvoorziening. Dat betekent dat het nieuwe speelveld in de jongste plannen van 300 naar 550 vierkante meter gaat, wat ruimte zou bieden om een speelveldje van voldoende omvang te realiseren.

Raad van State

,,Volstrekt onvoldoende’’, oordeelt echter woordvoerder Taco Pol van de werkgroep Bosmilieu-Oost. ,,Er zijn in het verleden verwachtingen gewekt, waar de gemeente nu een loopje mee neemt.” Hij zegt bereid te zijn door te vechten tot de Raad van State.

Hoogeveen zet inmiddels de volgende stap: het ontwerp-bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage.