Rijk geeft Ansen 2,4 miljoen euro subsidie als proeftuin aardgasvrije wijk

De schoolkring Ansen is door Het Rijk geselecteerd als proeftuin aardgasvrije wijk. Dat betekent dat een aangevraagde subsidie van 2,4 miljoen euro naar Ansen gaat.

In april heeft gemeente De Wolden samen met Anser energiecoöperatie energieKansen voor dit bedrag een aanvraag ingediend voor de tweede ronde proeftuinen. EnergieKansen is hier nu dus voor geselecteerd. Wethouder Gerrie Hempen-Prent is blij met de selectie. „Met een proeftuin op basis van groen gas in onze gemeente zetten we een mooie stap richting ons doel om in 2030 100 procent groen gas in ons gasnetwerk te hebben. De aanvraag die we ingediend hebben in april is gebaseerd op de plannen van de coöperatie. Ik ben heel blij met een coöperatie als energieKansen in de gemeente.”

Profiteren

De bijdrage van het Rijk helpt Ansen de plannen voor het dorp te verwezenlijken. De inwoners van de schoolkring profiteren van de bijdrage, doordat een deel van het geld bedoeld is voor de verduurzaming van hun woning.

Een proeftuin aardgasvrije wijk richt zich op het aardgasvrij maken van een bestaande wijk, een dorp of buurt in 2028. Het aardgasvrij maken van wijken of dorpen is een lastig proces waar geen eenduidige oplossing voor is. In een proeftuin moet daarom geleerd worden hoe belangrijke vraagstukken als betaalbaarheid aangepakt kunnen worden.

Lot uit de loterij

EnergieKansen ziet de proeftuinstatus als een enorme steun in de rug om haar plannen voor het dorp te realiseren. „Het project betekent niet alleen verduurzaming van huizen en gebouwen, zelf opwekken van energie, maar het gaat ook om lokaal produceren, consumeren en profiteren”, laat voorzitter Albert Smand weten. „De coöperatie ziet met de bijdrage van het Rijk een grote kans om de doelen te bereiken om Ansen duurzaam en energie-onafhankelijk te maken en als dorp geld te verdienen aan de energietransitie.” Volgens energieKansen is de proeftuinstatus een lot uit de loterij en daarmee een unieke kans voor de inwoners van Ansen om met verduurzaming aan de slag te gaan.

In 2028 moet het project afgerond zijn.

Het plan op hoofdlijnen

Ansen als ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’, wat is het plan op hoofdlijnen?

Kierdichting van woningen om warmtevraag te verkleinen; benodigde elektriciteit zelf opwekken met zonnedaken, zonneweides en windmolens; installatie warmtepompen die geschikt zijn voor de ‘grotere’ woningen in Ansen; na isolatie en gebruik warmtepompen is er 50 procent minder gas nodig. Het resterende ‘groene gas’ willen ze zelf produceren.

De haalbaarheid wordt onderzocht van de productie van groen gas door mono-mestvergisting bij onze veehouders, net zoals in Veeningen het geval is. Het gaat om de productie van minimaal 250.000 tot 300.000 m3 groen gas per jaar. Dan zijn er nog meer uitdagingen, zoals een ammoniak- terugwininstallatie voor afvang van stikstof en ammoniak; dat wordt onderzocht.