In Hoogeveen gaat iedereen de financiële ellende voelen: tientallen bezuinigingen, stijging tarieven en een ozb-verhoging van 30 procent

De gemeente Hoogeveen maakt zich op voor een ‘hete herfst’. Het nieuw aangestelde zakencollege heeft een sluitende begroting voor elkaar gebokst, waarin iedereen de financiële ellende gaat voelen.

Een bezuinigingspakket van 3,4 miljoen euro en een voorgenomen verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) van in totaal 30,1 procent. Dat krijgen de inwoners van de gemeente Hoogeveen volgend jaar voor de kiezen.

In het gemeentelijke huishoudboekje voor de komende jaren staan tientallen grote en kleine bezuinigingen, tariefsverhogingen en zaken die uitgesteld worden.

Noodrem

Na eerdere, tussentijdse ‘bijsturingen’ om het financiële onheil in te dammen, zien college en gemeenteraad zich de komende jaren genoodzaakt om aan de noodrem te hangen. Het gemeentelijke huishoudboekje is zonder ingrijpen niet op orde te brengen, is de boodschap.

Iedereen gaat de gevolgen voelen, waarschuwt het college in de nieuwe begroting, die vandaag naar buiten is gebracht. Dat gaat niet zonder slag of stoot. ,,Inwoners zullen zich al dan niet georganiseerd keren tegen het verminderen of zelfs schrappen van voorzieningen’’, verwacht het college.

Protesten

Die ‘hete herfst’ openbaarde zich al in de nazomer, toen protesten hoorbaar werden tegen de nieuwe parkeerverordening met soms forse verhogingen. En Scala Centrum voor de Kunsten roerde zich, toen bleek dat de volledige jaarsubsidie van 457.000 euro per 2022 wordt geschrapt.

Maatschappelijke onrust dus. Hoogevener Gerard Booij is op internet een petitie gestart over de in zijn ogen exorbitante lastenverzwaringen en bezuinigingen die door de gemeente zijn aangekondigd. Volgens hem heeft de gemeenteraad in besloten vergaderingen al besluiten genomen. ,,Dat is in strijd met de Gemeentewet.’’

‘Bijzondere begroting’

Het nieuwe college constateert in elk geval dat de nieuwe begroting ‘bijzonder’ is. ,,Het is geen voorstel van een coalitiecollege op zoek naar de meerderheid van de raad, maar het is een financiële uitwerking van een akkoord met uw raad’’, zo schrijven B en W.

De aanleiding van dit alles? De financieel beroerde en onhoudbare situatie van Hoogeveen. Jarenlang is te veel geld uitgegeven en kwam er te weinig binnen. Bovendien is de spaarpot leeg. Sterker: er is zelfs meer geld uit de reserves gehaald dan erin zat.

De komende jaren wil de gemeente weer gaan sparen. Volgend jaar moet 2,5 miljoen in de reservepot gestort worden, oplopend naar 5 miljoen in 2024. Over vier jaar hoopt de gemeente een buffer te hebben van ruim 14 miljoen euro.

Het wanbeleid van de voorbije jaren vertaalt zich dus in een stevig pakket bezuinigingen, tal van tariefsverhogingen en een forse stijging van de ozb. Die laatste moet in 2021 alleen al 3,5 miljoen extra opleveren. Bovendien is voorzichtig begroot, zowel aan de uitgaven- als inkomstenkant.

Investeren

Ondanks de financiële situatie en opgave wil de gemeente ook blijven investeren. Jaarlijks is 6,5 miljoen beschikbaar, maar onderzocht wordt of er de komende vier jaar nog eens 60 miljoen euro extra geïnvesteerd kan worden, zonder daarbij te veel risico te nemen.

Een greep uit andere belangrijke of opmerkelijke bezuinigingen

 •  Op de ambtelijke samenwerkingsorganisatie met De Wolden moet volgend jaar 1 miljoen euro worden bezuinigd, door het verminderen van taken/diensten die de SWO voor Hoogeveen levert
 •  Op de jeugdzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil de gemeente vanaf 2021 een miljoen euro besparen, oplopend naar 6 miljoen in 2024
 •  De bibliotheek wacht een korting van 10 procent op de jaarsubsidie: 190.000 euro
 •  De gemeente wil stoppen met marketing Hoogeveen. Dat moet een besparing van twee ton opleveren
 •  Op de preventie schuldhulpverlening wil de gemeente een ton besparen
 • De subsidie voor huisvesting van het voortgezet onderwijs wordt in verband met de daling van het aantal leerlingen met drie ton verlaagd. De maatregel moet vanaf oktober 2021 van kracht worden
 •  Een abonnement of kaartje voor zwembad De Dolfijn wordt volgend jaar 10 procent duurder. Verder moet bespaard worden door het zwembad op onrendabele dagen/uren eerder te sluiten
 • Een standplaats op de warenmarkt wordt duurder. De tarieven stijgen vanaf 2021 met bijna 10 procent. Dat levert de gemeente 5600 euro extra op
 • Vrijwilligersorganisaties op het gebied van mantelzorgondersteuning, vrijwillige zorg/ondersteuning en lotgenotenhulp krijgen geen subsidie meer krijgen voor hun activiteiten. Het betreft organisaties als Humanitas, Toon Hermans Huis, Alzheimercafé, Stichting Welzijn Doven en Contactpunt Mantelzorg. Het budget voor ontspannings- en ontmoetingsactiviteiten voor ouderen (24.000 euro) verdwijnt
 • Het tarief voor de toeristenbelasting gaat van 1,25 euro naar 1,50 euro per persoon per overnachting. Dat geeft een hogere opbrengst van 20.000 euro
 • De gemeente wil Stark niet langer de bewaking van de fietsenstalling laten verzorgen. Daarmee wordt een besparing van 43.000 euro behaald. Gevolg is dat er in het stadscentrum geen mogelijkheid meer is om fietsen bewaakt te stallen
 • De gemeente wil stoppen met het laten bespelen van het carillon. Dat moet een besparing op van 12.000 euro opleveren
 • Mogelijk komt er vanaf 2023 een besparing op het college, dat dan van vier naar drie wethouders gaat. Het voorstel moet jaarlijks 168.000 euro opleveren