Hoogevener Gerard Booij start petitie ‘Stop lasten-verzwaringen in Hoogeveen’

Hoogeveen - Hoogevener Gerard Booij is een petitie gestart tegen de in zijn ogen exorbitante lastenverzwaringen en bezuinigingen die zijn aangekondigd door de gemeente. Bij de petitie wordt gemeld: ‘De besluiten hiertoe zijn in strijd met Artikel 24 Gemeentewet door de gemeenteraad van Hoogeveen genomen in besloten vergaderingen.’

Booij zegt de petitie te zijn gestart namens de inwoners van Hoogeveen.

De gemeenteraad wordt verzocht om in een openbare vergadering vast te stellen dat de beraadslagingen en besluiten, die ten grondslag liggen aan de basisbegroting waarover consensus is bereikt, niet in beslotenheid hadden mogen plaatsvinden en deze beraadslagingen en besluiten als ‘niet wettig gehouden en besloten’ te verklaren. Het doel van de petitie is, aldus Booij, om in een openbare vergadering beraadslagingen te houden om te komen tot een voor iedereen acceptabele begroting.

„In achterkamertjes consensus bereiken over een 4 jaars begroting lijkt me verre van democratisch en is zover ik weet zelfs in strijd met de wet. Arrogantie is heer en meester in Hoogeveen en daar moet een halt aan worden toegeroepen.”

De petitie ondertekenen kan hier