Hoe schoon is de lucht in jouw straat?

Regio - Hoe is het met de kwaliteit van onze lucht gesteld? Of die in je eigen straat? De Rijksuniversiteit Groningen en Forum Groningen zijn mede daarom het project ‘Onze Lucht’ gestart waarbij ze de hulp van de bevolking van Groningen, Friesland en Drenthe inroepen.

 Het doel van het onderzoek? Elfhonderd sensoren die een jaar lang in tuinen verspreid over de viercijferige postcodes de luchtkwaliteit met door inwoners zelfgebouwde sensoren in de gaten houden.

Schoonste lucht

Maar is het wel nodig? Het RIVM constateerde begin dit jaar dat inwoners van de drie noordelijke provincies de schoonste lucht van Nederland inademen. „Maar dat is niet zo gedetailleerd gebeurd als dat we nu gaan doen”, zegt hoogleraar milieuwetenschappen Ulrike Dusek van de RUG. „We kunnen in de toekomst – bij voldoende deelnemers – heel specifiek op een bepaalde locatie concentreren. Het kan per straat verschillen.”

Dus wie dichtbij een fabriek woont en nieuwsgierig is naar de luchtkwaliteit of wie wil weten of zijn o zo gezellige knapperend haardvuur inderdaad zo schadelijk is, wordt van harte uitgenodigd om mee te doen. De resultaten verschijnen op een interactieve kaart die op de website van onzelucht.nl is te zien.

Dit weekeinde start de inschrijving met onder meer een walk-in in het Smartlab van Forum Groningen. Deelnemers moeten de sensoren zelf bouwen. In bibliotheken in alle drie provincies vinden workshops plaats.

Meet-o-theek

Maar het voornaamste doel van ‘Onze Lucht’ is het stimuleren van de bevolking zelf met wetenschap en techniek aan de slag te gaan. Het is de eerste grote meetactie van ‘CurioUs?’, een nieuw initiatief van Science LinX (RUG, Faculty of Science and Engineering), Aletta Jacobs School of Public Health en Forum Groningen. Dit behelst onder meer lezingen en workshops, maar de kern is de eerste Meet-o-theek van Nederland, die op 14 november in het Smartlab van Forum Groningen wordt geopend.

„Net als in een bibliotheek kunnen bezoekers hier met een Forumpas gratis allerlei meetapparatuur, zoals geluidsmeters, infraroodsensoren en microscopen lenen”, legt projectleider Renske de Jonge uit. „We hopen dat het zo succesvol is dat het een permanente voorziening wordt.”

 

Door Frank von Hebel