Opnieuw gratis ontwikkeladvies in Hoogeveen

Hoogeveen - Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf december weer kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Naar verwachting zullen zo’n 50.000 mensen hiervan gebruik maken. De ontwikkeladviezen zijn onderdeel van het crisisprogramma NL Leert Door.

De kosteloze ontwikkeladviezen die het kabinet beschikbaar stelt via de regeling NL Leert Door voorzien in een grote behoefte. Vanaf 1 augustus 2020 konden mensen een kortdurend traject aanvragen bij een loopbaanadviseur om zicht te krijgen op de arbeidsmarktkansen die er in deze recessie voor hen zijn. Veel sneller dan verwacht was het maximumaantal inschrijvingen bereikt.

Arbeidsmarktscan

De regeling NL Leert Door biedt werkenden en werkzoekenden waaronder flexwerkers, zzp’ers de mogelijkheid om ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kan een ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs. Gezien het belang van goede informatie over iemands kansen op de huidige onzekere arbeidsmarkt, zal een arbeidsmarktscan onderdeel zijn van het ontwikkeladvies. Met deze arbeidsmarktscan wordt inzichtelijk gemaakt welke arbeidsmarktkansen er nu zijn, gegeven iemands ervaring en ontwikkelwensen. Voor een gratis ontwikkeladvies kan eenieder terecht bij Angelic Bloemberg, loopbaanadviseur in Hoogeveen.