Leger des Heils zoekt collectanten in Hoogeveen

Hoogeveen - Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten in Hoogeveen voor de jaarlijkse collecteweek van 23 tot en met 28 november.

Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren om sociale uitsluiting en eenzaamheid te bestrijden.

In deze crisistijd is hulp voor veel mensen harder nodig dan ooit. Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen. Het Leger des Heils zet alles op alles om, soms op creatieve manieren, zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden.

Bij Bosshardt+

Aan de Schutstraat 40 in Hoogeveen is Bij Bosshardt+ te vinden. Het is een inloophuis voor en door de buurt. Ook dak- en thuisloze mensen kunnen terecht in het pand. De + betekent dat er ook hulpverlening aanwezig is.

De opvang is van maandag tot en met vrijdag open van 10.30 tot 16.30 uur. Men kan daar terecht voor een kopje koffie/thee en een praatje en voor hulp en begeleiding bij verschillende zaken. Er zijn ook een broodje ei, lunchpakket of tosti verkrijgbaar (tegen een kleine betaling). En in geval van nood kan men er de was laten wassen en drogen (2,50 euro). Ook is er een laptop beschikbaar voor iedereen. Voor dak- en thuisloze mensen bestaat de mogelijkheid om hier een postadres te krijgen. Op dinsdag worden er pannenkoeken gebakken. Houd er wel rekening mee dat de keuken om 14.00 uur dicht gaat.

Uit sociaal isolement

Doel is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen. Zeker voor mensen met minder bestedingsruimte is zo'n locatie vaak echt een vangnet. In deze buurthuiskamer kunnen buurtbewoners elkaar bovendien leren kennen, waardoor gewerkt wordt aan hun sociale netwerk en wordt de buurt versterkt. De hulp van vrijwilligers is daarbij keihard nodig. ‘Want samenleven doe je niet alleen’, aldus het Leger des Heils. Aanmelden kan via www.leger desheils.nl/collecte