‘Sleutel’ kan eindelijk in het slot van Kindcentrum, maar wel twee keer op een dag

Hoogeveen - De verhuizing van de Goudvink, de Krullevaar en Spelerwijs is al even achter de rug, maar vandaag werd de ‘sleutel’ van het nieuwe gebouw officieel overhandigd.

De eerste keer 's morgens. Samen met de leerlingen werd gekeken hoe de sleutel, die werd gegeven door steltlopers, in het slot kon. Een bijzonder moment, want de bouw van Kindcentrum Wolfsbos heeft heel wat voeten in de aarde gehad. 

Tweede opening was een puzzel met QR-codes

's Middags werd de opening nog eens dunnetjes over gedaan maar dan voor de 'grote mensen'. Daar kwamen geen steltlopers aan te pas, maar moest er met QR-codes gepuzzeld worden. Drie delen, symbool voor de drie organisaties die van het Kindcentrum gebruikmaken, moesten samengevoegd worden waarna burgemeester Karel Loohuis de sleutel van het pand in handen kreeg. In zijn speech stipte Loohuis de duurzaamheid van het gebouw aan en zei trots te zijn op de rol die de gemeente bij de totstandkoming heeft kunnen spelen; als financier en als adviseur. Ook benadrukte hij het belang van het gebouw voor kinderen in de wijk. "We moeten hen een goede kans geven op een goede start in het leven."

Moeizaam proces

De dag kon niet voorbij gaan zonder dat ook de problemen aangestipt werden waarmee het Kindcentrum te maken kreen. Het hele proces voor het kindcentrum liep voordat de bouw begon al elf jaar. In eerste instantie zou er speciale leerplaats in Wolfsbos komen. In 2014 leek het eindelijk zover, maar toen zette de gemeente een streep door de plannen omdat de gemeente krap bij kas zat. Zweers Wijnholds, die aan het woord was namens de stuurgroep, van stak in zijn speech niet onder stoelen of banken dat het feit dat Renn4-onderwijs geen plek kon krijgen in het Kindcentrum hem nog altijd dwars zit. "Daar zit nog altijd een pit." Het proces vergeleek Wijnholds met de Tour de France, met veel etappes en veel vals plat. "Maar we hebben het gered."

Cadeau voor de wijk

Maar hij roemde het gebouw. "Het is een cadeau voor de wijk, voor heel Hoogeveen. Het voelt vanaf dag één als een school."

Hij was onder de indruk van de inzet van de leraren. "Zij zijn zo betrokken bij de kinderen. Terwijl het in de Goudvink letterlijk binnen regende, de kinderen met een jas in de klas zaten en er er een muizenplaag was, hadden zij uiteindelijk toch moeite om de oude meuk los te laten."

De soap is nu voorbij. Eindelijk zitten de scholen nu in een modern gebouw. Binnenkort met zelfs twee nieuwe schooldirecteuren aan het roer: Henny Baas en Josien Koops.