Overdenking ... Anton Koops
Door Anton Koops

Deugen of niet deugen; is geen vraag voor God

Van het boek ‘De meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman zijn intussen meer dan 200.000 boeken verkocht en is vertaald in 42 talen.

De betaalde livestream van Rutger Bregman over dit onderwerp begin september had 17.000 kijkers. Zijn boodschap spreekt aan bij veel mensen. Ik noemde het in mijn vorige column al even. Bregman geeft aan dat er al generaties lang een negatief mensbeeld is en dat de media de indruk geeft dat beschaving maar een dun vernislaagje is. In het boek geeft Rutger voorbeelden dat het anders is.

Rutger citeert: „Dat er geen of zelfs een negatief verband blijkt te zijn tussen het nieuws en de realiteit”. Krasse uitspraak! Het boek gaat volgens mij ook over vertrouwen. Vertrouwen wij die anderen of zijn we, doordat we teleurgesteld zijn, dat vertrouwen verloren? Ga je omdat je een enkele keer belazerd bent nu iedereen wantrouwend bekijken?

Voorbeelden uit de Bijbel

Laat ik ook enkele voorbeelden uit de Bijbel noemen die denk ik aansluiten bij de visie van Rutger. Abraham is bang dat hij gedood wordt door de farao omdat zijn vrouw Sara heel aantrekkelijk is en Abraham zegt daarom dat Sara zijn zuster is. Hierdoor brengt hij echter zichzelf én Sara en anderen juist in moeilijkheden. Deze farao is echter een vriendelijke kerel en zorgt voor de oplossing. Ander voorbeeld; Jacob, die in zijn jonge jaren zijn broer Ezau en zijn vader Izak heeft bedrogen, ziet na vele jaren ontzettend op tegen de ontmoeting met zijn broer Ezau. Hij denkt dat Ezau wraak wil en hem en zijn vrouwen en kinderen wil doden. Ik werkelijkheid vliegt Ezau Jacob om de hals en is dolblij dat hij zijn broer weer terugziet. Of neem de broers van Jozef; als vader Jacob sterft zijn de broers van Jozef bang dat de machtige Jozef nu wel wraak zal nemen (ze verkochten hun broer Jozef ooit als slaaf ). Jozef heeft zijn broers echter lief. In al deze gevallen zijn er negatieve gedachten en een negatief mensbeeld die niet juist blijken te zijn. Het tegenovergestelde zagen we toen de vliegtuigen de Twin Towers invlogen. Diverse mensen hadden niet meer de kans om te vluchten maar nog wel om te bellen. Ze belden met hun geliefden en hun gesprekken waren niet van wraak maar het waren juist boodschappen van liefde. Rutger geeft aan dat de meeste mensen deugen maar dat dit niet hetzelfde is als goed.

Rekensom

Rutger heeft een mooie discussie op gang gebracht. Wij maken vaak een rekensom van goed en fout. Deugen of niet deugen. Echte slechteriken of de mensen die meestal wel deugen. De meeste mensen én de meeste religies maken die ‘rekensom’ ook. Als je goed leeft kom je in de hemel en anders kom je er niet. God maakt die rekensom niet! Je komt niet in hemel omdat je deugt.

God is echt heel anders. God is er voor mensen die deugen en ook voor de echte slechteriken. God is namelijk een God van vergeving en genade. Juist mensen die denken dat ze wel deugen, denken God niet nodig te hebben.

Maar in Mattheus 22 zien we dat God alle mensen -goede én slechte mensen- uitnodigt voor een leven met God. Voor mensen die meestal deugen en mensen die juist niet deugen.

De toegang is betaald door Jezus met z’n leven. Aan ieder mens de keus om op die uitnodiging in te gaan.