GB Installatie ontvangt certificaat Focus op Veiligheid

Elim - Het arbeidsomstandighedenbeleid van Gert Benjamins Installatie, of kortweg GB Installatie, is op 8 september gecertificeerd voor de norm Focus op Veiligheid. Met dit certificaat toont GB Installatie een veilige partner te zijn die zich inspant om incidenten en ongelukken te voorkomen. Vorige week ontving eigenaar Gert Benjamins uit handen van Bianca Lunenborg het certificaat Focus op Veiligheid.

Focus op Veiligheid is een norm ontwikkeld door Bureau IN FOCUS. De norm is bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf dat niet hoeft te voldoen aan geaccrediteerde eisen, maar wegens gezag wel is gehouden tot naleving van Arbowet- en regelgeving.

Eén jaar geldig

Het certificaat is geldig voor de duur van één jaar. Beoordeling van conformering aan de norm vindt jaarlijks plaats aan de hand van een audit. In het geval van GB Installatie heeft de desbetreffende audit plaatsgevonden voor de bouwvakvakantie. ,,Je krijgt door een certificatietraject inzicht in alle facetten van het zelfstandig ondernemerschap. Dit is met name belangrijk als je werk laat uitvoeren door andere mensen”, stelt eigenaar Benjamins. Voor de wet is op dat moment sprake van een gezagsverhouding. Momenteel zijn voor GB Installatie uit Elim zes mensen werkzaam.

Mevrouw Lunenborg van Bureau IN FOCUS vult aan dat haar norm in een toenemende claimcultuur bescherming biedt aan kleinere ondernemingen. „Met name op het gebied van rechten en plichten is Focus op Veiligheid een eye-opener voor veel ondernemers.”