HSC Zuidwolde krijgt sfeer

Zuidwolde – Het Huus van Sport & Cultuur in Zuidwolde gaat 14,1 miljoen euro kosten en wordt volgens de planning in januari 2023 in gebruik genomen. Van die 14 miljoen gaat nog een bedrag van minimaal 1,7 miljoen aan fiscale compensatie af.

De gemeenteraad werd donderdagavond van de meest actuele gegevens voorzien, zodat er op donderdag 24 september een weloverwogen besluit kan worden genomen over de realisatie van dit nieuwe HSC, zoals het inmiddels afgekort wordt. De raad kreeg ook de primeur van een aantal sfeerimpressies, die een indruk moeten geven hoe deze multifunctionele accommodatie er ongeveer uit kan komen te zien. Inmiddels is via een Europese selectie ook een architect gekozen: dat werd BCT Architecten uit Enschede, een bureau dat unaniem werd gekozen door de breed samengestelde selectiecommissie.

Er was nog meer nieuws te melden: zo ziet Atlas Sport er alsnog van af om een plaats in het HSC in te nemen, maar wordt binnenkort wel een overeenkomst getekend met Prima Life. Ook Buurtzorg heeft aangegeven in de nieuwe HSC ruimte te willen huren. Atlas Sport, met vestigingen in de Wijk en Balkbrug, had te maken met tegenwind door de coronacrisis.

Kwaliteit

Het aantal vierkante meters is ondertussen ook aardig teruggebracht. Namens adviesbureau ICS presenteerde Erwin Veneklaas Slots alle ins en outs rond het centrum en zo vertelde hij dat nu 4.945 vierkanter meter gebouwd gaat worden. Dat was in allereerste instantie 5.812 vierkante meter en later teruggebracht tot 5.457 vierkante meter. Binnen dat oppervlak kunnen volgens de adviseur alle functies een plek krijgen en is de kwaliteit verzekerd.

De vermindering van het oppervlak komt niet alleen doordat Prima Life minder ruimte nodig heeft dan Atlas Sport, maar ook doordat de geplande gymzaal compacter wordt uitgevoerd. De huidige tennishal blijft bestaan en wordt min of meer vastgeklonken aan de sporthal, die ook onderdeel van het centrum uitmaakt. „Maar de buitengevel wordt wel wat verfraaid, zodat het beter past bij de nieuwbouw. De tennisclub wordt ook medegebruiker van de kleedkamers bij de sporthal", legde Veneklaas Slots uit.

Bibliotheek

Wie het nieuwe centrum binnenwandelt, komt in de grote ontmoetingsruimte. Daar is alle ruimte voor mensen om elkaar te spreken of om even wat te lezen. De openbare bibliotheek, nu nog gevestigd in een pand op de hoek Hoofdstraat-De Vennen, krijgt hier een mooie plek. Het bestuur van de bibliotheek heeft zelf aangegeven dat het integraal onderdeel gaat uitmaken van die ontmoetingsruimte. „De bibliotheek meandert er straks doorheen. De architect is overigens ook verantwoordelijk voor het ontwerp van het interieur", aldus de adviseur, die moet dus rekening houden met de wensen van de gebruikers.

Behalve een sporthal en een gymzaal, komt er een aparte turnzaal van 6 bij 20 meter, waar de turntoestellen vast in komen te staan. Dat is inclusief een valkuil met schuimblokken om veilig te kunnen vallen. Ofschoon deze zaal niet multifunctioneel is, is die door een schuifwand open te schuiven, wel bij de gymzaal te betrekken.

Geen theaterzaal

Zoals de Boerhoorn nu een grotere zaal heeft, krijgt het HSC ook een multifunctionele zaal, die met nadruk geen theaterzaal wordt genoemd. „Deze zaal telt 200 vierkante meter en er komt geen rode pluche in", verduidelijkte de adviseur. Muziekvereniging Woudklank is één van de gebruikers die blij zijn met deze zaal, maar de musici kunnen met hun optredens ook terecht in de gymzaal of de grotere sporthal.

Peter Nefkens