Toon respect en klim niet op een hunebed!

In de zomer van 2018 zijn wij, samen met het Hunebedcentrum in Borger een bewustwordingscampagne gestart rond de hunebedden. In Drenthe liggen 52 van de 54 Nederlandse hunebedden. Het zijn Nederlands oudste (graf)monumenten.

In onze ogen verdienen deze monumenten het om respectvol mee om te gaan en is het onze taak om mensen daarvan bewust te maken. Dat was ook het doel van onze campagne. De directe aanleiding vormde het gegeven dat D27, het grootste hunebed van Nederland, dat gelegen is naast het Hunebedcentrum, steeds meer als klimtoestel werd gebruikt. Dat klauteren en klimmen getuigt van weinig respect maar is bovendien gevaarlijk. Voordat de campagne van start ging vonden er regelmatig valincidenten plaats. De campagne, die werd ‘afgetrapt’ met een persbijeenkomst, trok destijds enorm veel aandacht. Grote landelijke kranten als de Volkskrant, Trouw, NRC en de Telegraaf wijdden er, sommige zelfs paginagroot, aandacht aan. Niet alleen de schrijvende pers bracht het nieuws, de campagne haalde zelfs het NOS journaal en de nieuwsprogramma’s van diverse commerciële zenders.

Beleefbaarheid en mystiek

Sinds de start van de bewustwordingscampagne worden bezoekers bij D27 er, middels een sandwichbord met de tekst en een bijbehorende pictogram ‘hunebed niet beklimmen’, op gewezen dat klimmen niet de bedoeling is. Dus niet zoals bijvoorbeeld bij Stonehenge een touw eromheen om bezoekers op afstand te houden. Ons uitgangspunt blijft dat een hunebed altijd beleefbaar moet blijven en de mystieke en bijzondere sfeer behouden moet blijven. Maar wel met het nodige respect. In het kader van de bewustwordingscampagne is de media-aandacht zeer waardevol gebleken. Het effect van de waarschuwingsborden heeft daardoor een extra component gekregen.

Er is enorm veel over geschreven en gediscussieerd. Niet iedereen was het eens met het ‘verbod’ maar inmiddels kan geconcludeerd worden dat, met name kinderen, begrijpen dat een hunebed een bijzonder monument is waarop je niet hoort te klimmen. Toch is het zinvol om de bewustwordingscampagne die we destijds zijn gestart voort te zetten. Zeker nu door de wereldwijde pandemie veel Nederlanders in eigen land vakantie vieren is er extra veel aanloop bij de hunebedden.

Om te voorkomen dat er weer volop geklauterd en geklommen wordt, zijn afgelopen week nieuwe, duurzame sandwichborden, bij D27 geplaatst. Bovendien zijn we in samenwerking met het Hunebedcentrum bezig met het ontwikkelen van een (gezins)fietsroute langs de hunebedden waarbij op een aantrekkelijke manier informatie over hunebedden wordt gegeven en we uitleggen waarom klimmen op een hunebed niet gepast is.

Paulien Zomer,

Stichting Het Drentse Landschap