Gemeente Hoogeveen laat scholen gratis extra sporten

Scholen in de gemeente Hoogeveen die extra gebruikmaken van de gemeentelijke gymzalen hoeven daar niet meer voor te betalen.

Scholen in de gemeente Hoogeveen maken gebruik van een regeling waarbij het aantal gymuren wordt bepaald door de grootte van klassen. In de praktijk blijken de scholen de afgelopen jaren meer gym-uren nodig te hebben, dan is begroot. Normaal gesproken zouden de scholen voor het extra gebruik van de gemeentelijk gymzaal moeten betalen, maar de gemeente heeft daar al meerdere jaren van afgezien. Ook dit jaar worden er voor de scholen geen extra kosten in rekeningen gebracht. ,,Het college komt tot de conclusie dat de huidige verordening, op basis waarvan gym-uren aan het onderwijs worden toegekend, niet meer aansluit op de praktijk’’, aldus wethouder Gert Vos (CU)

Volgens de gemeente heeft het extra beschikbaar stellen van de gymzalen geen nadelige effecten op de begroting. Dit komt omdat in de begroting voor 2020 geen rekening is gehouden met extra inkomsten voor verhuur van extra uren gymonderwijs.