Regio Deal Regio Zwolle is rond: ‘Ongelooflijke mijlpaal’

Het Rijk heeft een overeenstemming bereikt over de Regio Deal Regio Zwolle. „Dat is een ongelooflijke mooie mijlpaal in ons nog jonge bestaan als regio”, reageert Peter Snijders, regiovoorzitter.

Het kabinet stelt 22,5 miljoen euro beschikbaar voor deze regiodeal. De regio zelf investeert minimaal datzelfde bedrag. „Het versterkt de economie, innovatie, werkgelegenheid en leefbaarheid van onze regio.”

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het het Rijk wil inzetten ‘op een sociaal sterke, circulaire, innovatieve, klimaatbestendige groeiregio Zwolle’.

Nu er een akkoord is gekomen op de financiering en specifieke invulling van de deal, gaat de regio van start met de uitvoering. Er wordt onder meer geïnvesteerd in het verduurzamen van productieketens, de ontwikkeling van nieuwe circulaire verdienmodellen en in om- en bijscholingstrajecten voor (niet) werkenden.

Coronapandemie

De regiodeal is tot stand gekomen tijdens de coronapandemie. ‘Juist in deze ingewikkelde tijd vinden Rijk en regio het van groot belang om gezamenlijk te investeren in en een impuls te geven aan de brede welvaart en het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio’, schrijft minister Schouten. „Deze Regio Deal betekent een erkenning van het Rijk voor de opgaven in Regio Zwolle, én voor onze regionale aanpak”, aldus Peter Snijders, voormalig burgemeester van gemeente De Wolden.

Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van 22 gemeenten en 4 provincies, waaronder de gemeente Meppel, Hoogeveen, Westerveld, De Wolden, Steenwijkerland en Staphorst.