Rechtbank: centrum voor overlastgevende asielzoekers in Hoogeveen voldoet aan de wet, ondanks dat vrijheid bewoners beperkt is

Hoogeveen - In het speciale opvangcentrum voor overlastgevende asielzoekers in Hoogeveen is beperkte vrijheid voor de bewoners, maar hun rechten worden niet geschonden. Dat heeft de rechtbank Noord-Nederland vrijdag bepaald.

Asielzoekers die in andere centra ernstige overlast veroorzaken kunnen sinds 1 februari 2020 worden geplaatst in een speciale locatie met strenge voorwaarden, de Handhaving – en Toezichtlocatie (HTL). Die bevindt zich op het voormalige gevangenisterrein in Hoogeveen.

Een asielzoeker die in de HTL was geplaatst heeft de rechtbank de vraag voorgelegd of dat niet moet worden gezien als een vrijheidsontneming en schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In dat geval zou de plaatsing geen wettelijke grondslag hebben en onrechtmatig zijn. De rechtbank heeft de locatie vorig maand bezocht. Daarna is op locatie een zitting gehouden. Vrijdag is uitspraak gedaan.

Door hekken en muren omheind complex

In het vonnis van de rechtbank staat dat de bewoners van de HTL in een door hekken of muren omheind complex verblijven. ,,Ook als zij tussen 14.00 en 16.00 uur hun woonfaciliteit mogen verlaten kunnen zij zich enkel begeven op een groenstrook die is omheind met hekken”, stelt de rechtbank vast. ,,Gedurende hun verblijf zijn bewoners onderworpen aan 24-uurs cameratoezicht in de algemene gedeeltes van het complex. In de eigen kamer, die zij zelf kunnen afsluiten, en het sanitaire gedeelte zijn zij hieraan niet onderworpen.”

Naar het oordeel van de rechtbank gaat het in het speciale opvangcentrum om een toegestane vrijheidsbeperking. ,,Het verblijf kent wel vergaande beperkingen in de vrijheid van bewoners. Maar de asielzoekers die er geplaatst worden, worden daar niet toe gedwongen. Zij kunnen het centrum verlaten. De eventuele negatieve consequenties van de keuze om niet in de HTL te verblijven, vloeien voort uit het eigen, onaanvaardbare gedrag.”

Bewoner mag weg, maar verliest recht op opvang

Als een bewoner weg wil, kan dat onder de voorwaarde dat deze afziet van zijn recht op opvang. ,,De asielzoeker wordt dan bij het verlaten van de HTL onder begeleiding van een medewerker naar het dichtstbijzijnde station buiten de gemeente Hoogeveen gebracht.” De rechtbank stelt ook vast dat bewoners die hun gedrag verbeteren, en niet meer betrokken zijn bij incidenten, terug kunnen naar een regulier azc.