212.000 Drenten maken donor-keuze

Hoogeveen - De nieuwe donorwet is ingegaan, iedereen die niet aangeeft of hij of zij donor wil worden wordt automatisch donor.

Hoe aanvragen

Wie zijn keuze zelf wil vastleggen kan dit digitaal doen via www.donorregister.nl met gebruikt van de DigiD of via een papieren formulier. Dit formulier is af te halen bij het Compagnieshuis in Hoogeveen. Het is ook op te vragen bij het Donorregister via tel 0900 - 821 21 66.

Langer de tijd

Vanwege de coronacrisis krijgen mensen langer de tijd om hun keuze in te vullen. Vanaf begin september stuurt het ministerie brieven naar iedereen in Nederland vanaf 18 jaar die nog geen keuze heeft ingevuld. Inwoners van de provincie Drenthe moeten daar nog even op wachten. Die herinneringsbrief wordt pas in februari en maart volgens jaar verstuurd.

Wie zes weken na ontvangst van de eerste brief niets invult, krijgt een tweede brief. Wie ook dan binnen zes weken geen actie onderneemt, komt met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ in het Donorregister te staan en ontvangt hier een brief over.

Drentse cijfers

Meer dan de helft van de volwassen Nederlanders heeft zijn keuze al ingevuld. Eind juni stonden er ruim 7,3 miljoen mensen in het register, waarvan bijna 212.000 Drenten.

Van alle ingevulde keuzes van Drenten gaat het bij ongeveer de helft (54,7 procent) om toestemming voor het doneren van organen en weefsels met of zonder uitsluiting van specifieke organen en weefsels. 34,7 procent van de Drenten heeft aangegeven geen donor te willen worden.