Hoogeveen wacht nog altijd op coronagelden van het Rijk

Hoogeveen - De gemeente Hoogeveen wacht nog altijd op geld van het Rijk in verband met extra kosten die zijn gemaakt in verband met corona. De extra uitkeringen aan de gemeenten om de financiële gevolgen op te vangen zijn nog niet in de meicirculaire van het Rijk opgenomen.

Die komen pas aan bod in de septembercirculaire. De gemeente verwacht ongeveer 1,7 miljoen euro te ontvangen. Het Rijk heeft in totaal 542 miljoen euro gereserveerd. De extra uitkeringen zijn onder meer bestemd voor derving van parkeerbelasting, extra kosten voor de continuïteit van zorg, noodopvang kinderen met ouders cruciaal beroep en sociale werkbedrijven.

Verder blijkt uit de meicirculaire dat Hoogeveen over dit begrotingsjaar 1,7 miljoen euro extra uit het Gemeentefonds ontvangt. Het college waarschuwt ervoor dat de gemeente zich niet moet rijk rekenen, want vrijwel al dit geld is een compensatie voor kostenstijgingen, zowel intern (bijvoorbeeld het op peil houden van onderhoudsbudgetten) als extern.