Bouwers verrast met lunch in plaats van pannenbier

Hoogeveen – De vlag ging dinsdagmiddag in top, maar het traditionele pannenbier bleef achterwege. Toch werd het bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw van woonzorgcentrum de Westerkim een feestje voor het bouwteam. Alle betrokkenen werden op de bouwplaats getrakteerd op een lunch.

Maar ook de bewoners werden niet vergeten, waarvan velen de werkzaamheden met plezier nauwgezet volgen. Het bleek een mooie afleiding in coronatijd.

Steeds tastbaarder

De nieuwbouw wordt steeds tastbaarder. De binnenmuren van het drie verdiepingen tellende centrale deel staan. Nu worden de buitenmuren opgemetseld. ,,We hebben een vrij lange fase voor de boeg”, weet Febo Emmelkamp, voorzitter raad van bestuur en tevens voorzitter van de stuurgroep nieuwbouw. In dit centrale deel komen de hoofdingang, de receptie, het restaurant, de keuken, de winkel, de kapsalon en kantoren. Ook is er ruimte voor twee ontmoetingsruimtes voor dagbesteding. In februari moet fase 1 worden opgeleverd.

Op 2 maart van dit jaar werd symbolisch de eerste paal geslagen, dinsdag werd de eerste officiële steen gemetseld. Die eer viel opnieuw ten beurt aan een meer dan tevreden Emmelkamp. Hij is blij, niet alleen omdat weer een mijlpaal is bereikt, maar nog veel meer omdat de bouw gestaag vordert. Zonder grote knelpunten en zelfs geheel volgens planning. Om te zorgen dat het werk op schema blijft liggen, wordt in de zomermaanden continu doorgewerkt. Geen bouwvak dus voor dit team.

Materiaal op tijd geleverd

Bijzonder is dat corona geen enkele invloed heeft gehad op de bouw. ,,We werden gelukkig niet geconfronteerd met ziekte en al het materiaal kon worden aangevoerd zoals afgesproken”, blikt Emmelkamp terug.

Een vaste fotocamera heeft de afgelopen maanden elke vijf minuten een shot gemaakt van de bouw. Die beelden zijn verwerkt in een filmpje van ruim 3 minuten, die tijdens het interne feestje dinsdag is gepresenteerd. Later die middag kregen ook de bewoners de gelegenheid de beelden gezamenlijk te bekijken. Op elke huiskamer stond bovendien een feestelijk hapje en een drankje klaar. Een korte versie van het filmpje is ook te zien op onder meer de Facebookpagina en Instagram van de Westerkim. Dankzij een buurbewoner, die ook in de buurtadviescommissie zit, zijn daarnaast met behulp van een drone wekelijks foto’s van bovenaf gemaakt en, tot vreugde van Emmelkamp, beschikbaar gesteld aan De Westerkim.

Genieten van reuring

De bewoners van het woonzorgcentrum hebben volgens de voorzitter van de raad van bestuur tot nog toe weinig overlast ervaren van de bouw. ,,Ook niet tijdens het heien. De meesten zien het gebeuren, een aantal geniet erg van de reuring die het meebrengt.” De buurt is vanaf het prille begin meegenomen in de plannen. Er waren weliswaar wat klachten uit de omgeving, maar ook dat aantal viel volgens Emmelkamp mee. Als kleinigheidje voor de overlast zijn onlangs persoonlijk chocoladerepen uitgedeeld in de buurt.

De komende maanden wordt het plan uitgewerkt voor wat de inhuizing wordt genoemd. Emmelkamp weet: ,,Dat is een omvangrijke klus. Je kunt bijvoorbeeld niet één op één de huiskamers overzetten. We hebben de periode tot februari nodig om dat goed voor te bereiden.”

Kleurstellingen gekozen

Deze week zijn de kleurstellingen gekozen, want de Westerkim wil allesbehalve een steriel huis worden. Een project dat mogelijk simpeler klinkt dan het werkelijk is. ,,Wij hebben veel cliënten met dementie. Voor hen is contrast heel belangrijk. Tegelijkertijd moet het niet te schreeuwerig zijn, want dat schrikt juist af. We hebben gekozen voor tijdloze basiskleuren die de huidige generatie bewoners een warm gevoel geven.” De Westerkim kreeg hierbij hulp van een binnenhuisarchitect, die de nadrukkelijke opdracht ontving een sfeervol kleurenplan te maken, aansluitend bij het Welkom thuis-motto dat voor de Westerkim uitermate belangrijk is. De volgende stap is het kiezen van meubilair.

Omvangrijk project

De nieuwbouw van de Westerkim is een omvangrijk project, vooral omdat de bouw plaatsvindt op het huidige adres, op die plekken die tot dan toe nog niet bebouwd waren. Het uitwerken van de plannen heeft vele jaren in beslag genomen. Op 28 november 2017 was de aannemer geselecteerd en konden de contracten worden getekend. 11 juli vorig jaar vond de kick-off plaats samen met de architect, aannemer en installateur. Nu, op een week na een jaar verder, is er al veel bereikt. Emmelkamp: ,,Ik ben trots op wat we tot nog toe hebben gerealiseerd.”