Terugkijken op een treurig financieel jaar, de Hoogeveense raad vindt het lastig

Verantwoordingsdag, zo heette het stuk dat de gemeenteraad van Hoogeveen gisteravond besprak samen met de jaarrekening van de gemeente Hoogeveen. Enkele harde woorden vielen, maar verder dan dat kwam het niet.

Voor het derde achtereenvolgende jaar schrijft Hoogeveen diepe rode cijfers. Dit keer is het tekort 5.6 miljoen euro. Lisa Schonewille van de PvdA sprak van een grote puinhoop en wees erop dat het college er in een paar jaar tijd in geslaagd is de algemene reserves van 23 miljoen leeg te trekken. „Wij zien nog geen oplossing voorhanden bij het college.” Peter Scheffers van D66 stelde dat het college niet aan haar taak heeft voldaan en stelde het college en de coalitie verantwoordelijk. „Wij hebben voldoende bezuinigingen aangedragen, maar de coalitie wist het beter.”

Pijnlijk

Hetty Pullen van de ChristenUnie vond de situatie zorgelijk en pijnlijk. Pijnlijk was ook het woord dat Roelof Bisschop van de VVD meermaals in de mond nam als het over de jaarrekening ging. Volgens de liberalen had het college enige zelfreflectie moeten tonen.

Liever vooruitkijken

De gemeenteraadsleden wilden eigenlijk liever vooruit kijken dan terugblikken. Samen kijken hoe inkomsten en uitgaven gelijkgetrokken kunnen worden. „Meer met een open blik, we moeten het samendoen”, benadrukte Catharina van Hien van GroenLinks. Ina Prins van Gemeentebelangen stelde stoer dat dit jaar het saldo op nul moet uitkomen. Hoe? Er moeten in ieder geval duidelijke keuzes gemaakt worden in de Jeugdzorg. Er kan niet geschroefd worden aan de tarieven, dus moeten de zorgvolumes omlaag. Met nieuwe instrumenten, een dashboard, gaat de gemeente meer gegevens inzichtelijk maken voor de raad.

Over twee weken wordt er verder gediscussieerd in de raad, maar dan over de toekomst.