Twee gemeenten pleiten voor één klachtenloket over Energie Transitiepark

Hoogeveen - Hoogeveen Omwonenden van het Energie Transitiepark (ETP-terrein) in Wijster hebben geregeld vragen, klachten of zij willen informatie over activiteiten die (gaan) plaatsvinden op het terrein in Wijster.

De recente branden zijn daar een voorbeeld van, net zoals de regelmatige stankoverlast of nieuwe (bouw)ontwikkelingen op het terrein.

Meerdere bedrijven

Op het Energie Transitiepark zijn meerdere grote bedrijven gevestigd. Deze bedrijven vallen, als het gaat om milieu- en veiligheidsregels, niet onder de verantwoordelijkheid van dezelfde overheid. Enkele vallen onder provinciale regels en toezicht, een andere onder die van de gemeente Midden Drenthe.

Onduidelijk

Voor omwonenden is dit onduidelijk en lastig. Ze hebben het gevoel dat ze met hun vragen of klachten van het kastje naar de muur worden gestuurd. Dat kan en mag volgens Joop Kramer, PvdA Midden Drenthe niet de bedoeling zijn. Kramer geeft aan het volkomen logisch en noodzakelijk is dat provincie en gemeente samen één aanspreekpunt of loket hiervoor aanwijzen. Daar moeten de omwonenden terecht kunnen.

Raadsbrede steun

PvdA Midden Drenthe en PvdA Hoogeveen hebben raadsbrede steun gekregen voor hun motie om bij de provincie aan te dringen op een dergelijke klachtenloket.

Ook voor Hoogeveen complex

Fractieleider Inge Oosting van PvdA Hoogeveen: „Al bevindt zich het ETP-terrein niet in de gemeente Hoogeveen en is de overlast wellicht iets minder groot dan voor de inwoners uit Wijster, is het probleem voor de inwoners van Hoogeveen ook complex. Inwoners van Hoogeveen kunnen zich niet tot de gemeente wenden, want de bedrijven zijn immers niet in Hoogeveen gevestigd. Oosting vervolgt dat rook, stank en overlast zich tenslotte niets van gemeentegrenzen aantrekken.”