Gemeente te voorbarig met plannen bij Oosterkerk

Hoogeveen - De verbazing was groot, toen Leon ’t Hart, preses van de Algemene Kerkenraad, het nieuws las dat de gemeente Hoogeveen naar buiten bracht: de nieuwbouw van een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met dementie bij de Oosterkerk. Hiervoor zouden de bijgebouwen worden gesloopt.

De preses geeft toe, het is een plan. „Een plan inderdaad! Door de Protestantse Gemeente Hoogeveen (PGH) is helemaal nog geen besluit genomen over een eventuele verkoop van de grond. Deze eventuele verkoop is pas aan de orde wanneer het plan van de PGH voor de Oosterkerk is uitgewerkt en helder is wat de financiële consequenties zullen zijn. Voor alle duidelijkheid: de PGH heeft geen wijziging bestemmingsplan aangevraagd. Wel wordt gestudeerd op de toekomstige positie van de Oosterkerk. We lazen in de krant dat we iets gedaan hadden wat we niet hebben gedaan.”

Onrust binnen kerk

De alarmbellen gingen rinkelen bij de betrokkenen vanuit de kerk. ‘t Hart: „Het is nog niet duidelijk hoe dit zo heeft kunnen gebeuren. Het geeft intern heel veel onrust. De kerk is een collectief en zulke beslissingen worden samen genomen. Nu heerst het gevoel dat er personen of groepen gepasseerd zijn. Maar wij hebben helemaal nog niets besloten. Zelf zijn wij zo zorgvuldig in onze communicatie. Wij zijn hier niet blij mee.”

19 appartementen

Het plan dat de gemeente presenteerde voor de woonvoorziening lijkt uitgewerkt. Voor de nieuwbouw aan de Leeuweriklaan heeft B+O Architecten een model ontwikkeld. „Het gastenhuis krijgt 19 appartementen voor mensen met dementie en een logeerkamer. Elk appartement heeft een eigen badkamer en een pantry (zonder kookvoorziening). Op de begane grond zijn er diverse gemeenschappelijke ruimten zoals een woon- en eetkamer. Het gastenhuis creëert werkgelegenheid voor 20 tot 25 werknemers. Ook is de locatie een leerbedrijf voor studenten.”

Slopen

Het gastenhuis zou verrijzen aan de zuidzijde van de Oosterkerk. Daar zou ruimte ontstaan door bijgebouwen te slopen.

„Prachtige plannen”, vindt ‘t Hart. „Zeker als een ander het gaat betalen. Wij moeten het voor de PGH financieel haalbaar achten. En zo ver zijn wij nog niet.”