Woonvorm voor mensen met dementie naast Oosterkerk, volgens de Algemene Kerkenraad is helemaal nog geen besluit genomen over de verkoop

Hoogeveen - De Oosterkerk in Hoogeveen wil de bijgebouwen slopen om ruimte te maken voor de nieuwbouw van een kleinschalige woonvoorziening voor 21 mensen met dementie.

De kerk aan de Leeuweriklaan in de wijk Wolfsbos werd in 1971 gebouwd. Vijftig jaar later zijn een slinkend ledental en verminderde inkomsten reden voor het kerkbestuur om de Oosterkerk een nieuwe invulling te geven.

Het bestuur wil het hoofdgebouw handhaven. Door de bijgebouwen te slopen ontstaat aan de zuidzijde van het perceel ruimte. Het kerkbestuur heeft op deze plek plannen voor de nieuwbouw van een ‘gastenhuis’. Het gaat om een relatief nieuwe, kleinschalige zorgformule voor mensen met dementie die een Wet Langdurige Zorg-indicatie (WLZ) hebben.

Zorg(echt)paar

De bewoners wonen dan dichtbij hun familie. De organisatie biedt een geleidelijke overgang van thuis wonen naar wonen in het gastenhuis, dat wordt geleid door een zorg(echt)paar. Zij zijn verantwoordelijk voor het runnen van de vestiging en werken samen met mantelzorgers, plaatselijke zorgaanbieders en middenstanders.

Voor de nieuwbouw aan de Leeuweriklaan heeft B+O Architecten een model ontwikkeld. Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen staan positief tegenover de ontwikkeling.

Werkgelegenheid

Het gastenhuis krijgt 19 appartementen voor mensen met dementie en een logeerkamer. Elk appartement heeft een eigen badkamer en een pantry (zonder kookvoorziening). Op de begane grond zijn er diverse gemeenschappelijke ruimten zoals een woon- en eetkamer. Het gastenhuis creëert werkgelegenheid voor 20 tot 25 werknemers. Ook is de locatie een leerbedrijf voor studenten.

Om de nieuwbouw van het kleinschalige woon-zorggebouw mogelijk te maken moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen, die medio juni start.

"In een reactie laat de preses van de Algemene Kerkenraad, Leon ’t Hart,  weten dat er door de Protestantse Gemeente Hoogeveen nog geen besluit is genomen over een eventuele verkoop van de grond. Deze eventuele verkoop is pas aan de orde wanneer het plan van de PGH voor de Oosterkerk is uitgewerkt en helder is wat de financiële consequenties zullen zijn. Voor alle duidelijkheid: de PGH heeft geen wijziging bestemmingsplan aangevraagd. Wel wordt gestudeerd op de toekomstige positie van de Oosterkerk.”