Toch woningbouw op braakliggend terrein Het Haagje

Hoogeveen - Er zijn nieuwe plannen voor het braakliggende terrein aan Het Haagje.

De gemeente gaat samen met Keur & Rumph Vastgoed onderzoeken wat de woningbouwmogelijkheden zijn op de voormalige locatie van autobedrijf Scholing (afgebrand in 2009) en café ’t Keldertje (afgebrand in 2011). De projectontwikkelaar wil er woonappartementen ontwikkelen. Met Woonconcept wordt overlegd om in de plannen ook sociale woningbouw op te nemen. Het college is daar voorstander van.

Bedrijf wil gronden kopen

Keur & Rumph heeft met de familie Scholing een voorlopige koopovereenkomst gesloten. Ook heeft het vastgoedbedrijf de gemeente Hoogeveen benaderd met de vraag om het naastgelegen perceel gemeentegrond te kunnen kopen. „Door deze gronden bij het plangebied te voegen, ontstaat er een financieel haalbaar en ruimtelijk kwalitatief goed plan”, stelt het college van B en W.

Grond saneren

De afgelopen jaren zijn er meerdere initiatieven geweest om de locatie aan Het Haagje te ontwikkelen, tot op heden zonder resultaat. Op de terreiner is sprake van bodemverontreiniging. Voordat er gebouwd gaat worden moet het terrein gesaneerd worden. Hoe en wie dat gaat betalen wordt in een later stadium uitonderhandeld. Eerst wordt gekeken of het plan juridisch en financieel haalbaar is.