Gemeente spoort illegaal gebruik groenstroken op

Hoogeveen De gemeente Hoogeveen gaat beter in kaart brengen waar er gemeentelijke groenstroken zijn en wie deze in gebruik hebben. Veelal is dit voor een extra stukje tuin of een parkeerplek.

In 2019 lanceerde de gemeente in de Grondprijzennotitie dat zij groenstroken van 75 vierkante meter of meer wilde verhuren aan inwoners. Het college gaf toen aan dat zij de groenstroken die geen toegevoegde waarde hebben voor de gemeente op deze manier willen afstoten.

Bestand niet compleet

Het huidige bestand van in gebruik gegeven of in gebruik genomen stukken groen van de gemeente Hoogeveen blijkt nu echter niet compleet. Daardoor is niet duidelijk welke gronden van de gemeente met en welke zonder toestemming in gebruik zijn genomen.

Daarom wordt illegaal gebruik van gemeentegrond in kaart gebracht om te voorkomen dat deze bij verjaring eigendom van de gebruiker worden.

Snippergroen te koop

Ook wordt bepaald welke groenstroken verkocht kunnen worden.

De gemeente gaat nu drie beleidsstukken maken, namelijk de groenstructuurkaart, uitgiftebeleid openbaar groen en een handhavingsbeleid.

Totdat de groenstructuurkaart en het uitgiftebeleid vastgesteld zijn, worden nieuwe verzoeken tot uitgifte niet in behandeling genomen. De verwachting is dat het nieuwe beleid in het najaar 2020 vastgesteld is. Daarnaast wordt op oneigenlijk gebruik dat ontstaan is na 1 januari 2020 gehandhaafd.