De automobilist is heer en meester in de Tonckensstraat

Zuidwolde – De politiek in de gemeente De Wolden moet zich nu maar eens duidelijk uitspreken over de verkeersproblemen in de Tonckensstraat in Zuidwolde. Dat vinden de bewoners, verenigd in het Buurtcomité Verkeersveiligheid Burg. Tonckensstraat. Het gaat om het deel van de straat binnen de bebouwde kom.

Het gaat niet alleen om het aantal voertuigen dat door deze straat rijdt, maar vooral ook om de snelheden waarmee dat gebeurt. Alle oplossingen die bedacht zijn, lopen stuk op het ontbreken van een alternatieve route voor het verkeer. „Wij kunnen ons voorstellen dat het doorvoeren van een optimale, structurele oplossing veel tijd vraagt. Een tijdelijke oplossing, bijvoorbeeld vaker toezien op handhaving, zou in dat geval welkom zijn", schrijft het comité in een brief aan de gemeenteraad.

Even wat cijfers naar aanleiding van metingen in het najaar van 2019: ongeveer de helft van de voertuigen rijdt harder dan de maximaal toegestane 30 kilometer per uur, er rijden gemiddeld 1.400 voertuigen door de straat en dat zijn er 10.000 per week.

Kliko’s

In december 2019 plakten de bewoners met hun kinderen al grote 30-kilometerstickers op de kliko’s. De resultaten van deze bewustwordingsactie zijn bedroevend. In februari werd opnieuw een meting gedaan door de gemeente. De conclusies waren volgens het comité ronduit teleurstellend: „Er bleek nauwelijks iets te zijn veranderd aan de snelheden, zelfs op dagen dat er bijna 40 containers met een 30 kilometersticker langs de weg stonden, werd niet langzamer gereden." Het comité stelt verdrietig vast dat ze de fase van het bewustmaken van automobilisten voorbij is. „We vinden dat er vanuit de gemeente iets moet gebeuren. Bovendien vinden we dat niet alleen de snelheid een probleem is. Eigenlijk is de Burgemeester Tonckensstraat een gevaarlijke straat om meerdere redenen."

De straat is volgens bewoners ongeschikt voor zoveel verkeer, auto’s worden uitgenodigd om te hard te rijden, voor fietsers en voetgangers is het er gevaarlijk, op alle kruisingen in de straat loert het gevaar, er rijden volop vrachtwagen en tractoren door de straat en dat allemaal veroorzaakt bovendien enorm veel herrie. „Op dit moment is de automobilist heer en meester in de straat, er is alle gelegenheid om hard te rijden." De forse toename van het verkeer komt volgens het comité onder meer door de opening van nieuwe bedrijven in deze hoek van Zuidwolde, die voor meer verkeer zorgen. Als voorbeeld wordt een houthandel in Fort aangehaald; het leidt tot vrachtwagens volgeladen met boomstammen die door de straat rijden. „Maar ook elke nieuwe woonwijk, Middelveen en Ekelenberg, zorgt voor meer verkeer. Omdat de straat, gezien op een plattegrond, schuin loopt, is het vaak de kortste weg. Dat maakt dat doorgaand verkeer dat van het westen naar de N48 gaat, door de Burgemeester Tonckensstraat rijdt en daarmee dwars door het dorp rijdt."

De gemeenteraad krijgt nu de vragen voorgelegd hoe geregeld kan worden dat het verkeer zich aan de maximum snelheid houdt en, misschien de belangrijkste vraag, of er vooral voor landbouw- en vrachtverkeer een andere route denkbaar is.