Bruggetjes aan ‘t Noord zijn vernieuwd

Noordscheschut - De wandel-/fietsbruggetjes aan ‘t Noord worden gedeeltelijk vervangen. De constructie, de landhoofden en damwandplanken worden vernieuwd. Om kosten te besparen worden de dekplanken en de leuningen opnieuw gebruikt.

Het leuningwerk is gestraald en opnieuw in de verf gezet en inmiddels weer op het dek gemonteerd. De bruggen zijn eerst verwijderd, daarna in Geesbrug opnieuw opgebouwd, om vervolgens in zijn geheel weer op de plek terug te worden gezet. De eerste brug is inmiddels teruggeplaatst, de tweede volgt deze week. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden eind deze week afgerond. De vernieuwde bruggetjes behouden hetzelfde karakter, maar komen mede op verzoek van aanwonenden 30 centimeter hoger te liggen, zodat zij er gemakkelijker onderdoor kunnen. Ook voor de gemeente levert dit voordeel op.

Bij onderhoudswerkzaamheden aan de brug kan de gemeente er voortaan makkelijker bij, wat tijd en geld bespaart. Het hoogteverschil van 30 centimeter wordt opgevangen met herstraten richting de landhoofden, waardoor dit geen problemen oplevert voor de toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers.