Hoogeveen compenseert eigen bijdrage kinderopvang

Hoogeveen - Er moet duidelijkheid komen voor ouders die gebruik maken van kinderopvang en ook kinderopvangorganisaties moeten weten waaraan ze toe zijn. Dat vindt het gemeentebestuur van Hoogeveen.

Het college cgaat daarom de eigen bijdrage voor kinderopvang voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag compenseren, voor zover het Rijk dit niet doet.

Verwacht wordt dat het Rijk ook voor de compensatie van deze groep ouders zal zorgen. Maar omdat ouders nu met deze vragen zitten, wordt voorgesteld niet op deze duidelijkheid te wachten. Sinds 16 maart is de reguliere kinderopvang gestaakt vanwege de coronacrisis.

Ouders in niet-cruciale beroepen kunnen op dit moment geen gebruik maken van de opvang, maar betalen wel de gehele rekening aan de kinderopvangorganisatie. Een deel van die rekening heeft betrekking op de eigen bijdrage van ouders. Op dit moment staan tegenover het betalen van deze eigen bijdrage geen geleverde diensten.

Wat dit de gemeente Hoogeveen gaat kosten is nog niet duidelijk, want het is nog niet bekend hoe lanf de sluiting van kinderopvang zal duren. Naar schatting gaat het om 2500 euro per maand.