In Hoogeveen slechts 3,2 bomen per inwoner

Hoogeveen - Natuurcorrespondent Hero Moorlag vertelt wekelijks in de rubriek Groen en doen over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van flora en fauna. Deze week: het aantal bomen in de gemeente Hoogeveen.

Dat is even schrikken! Kijk eens op internet op EenVandaag van 3 februari onder Duurzaamheid en Vernieuwing en dan onder “Actueel”. Daar staat het item: Staan er veel of weinig bomen in jouw gemeente? Op een kaartje staan de aantallen bomen per gemeente, opgespoord door de bomentaxateurs van Cobra Groeninzicht in Vianen. Even schrikken, want Hoogeveen komt er niet al te best af.

Binnen de gemeente Hoogeveen staan 179.296 bomen, dat is 14 bomen per hectare en 3,2 bomen per inwoner. Ter vergelijking, gemeente De Wolden heeft 12,5 bomen per inwoner. Bomen geven zuurstof af, vangen fijnstof uit de lucht en houden daarmee hun omgeving gezond. Want ook dat onderzocht Cobra. Mensen in woonwijken met veel bomen zijn gezonder, daar zijn minder mensen met een burn-out en minder kinderen met ADHD. Gemeente Westvoorne spant de kroon met 840.684 bomen, 57,9 bomen per inwoner en 157,3 bomen per hectare. Cobra beweert: „Een beetje boom is algauw 8000 euro waard. Zie bomen niet als kostenpost, maar als kapitaal!”

Meerdere onderzoekers komen tot de conclusie dat een groene woonomgeving positief werkt op onze gezondheid. Zorginstituut NIVEL en UMC, beide in Utrecht, deden dat. Zowel Cobra als de andere onderzoekers zien voldoende aanwijzingen dat overvloedig groen in de woonomgeving rustgevend is. Na een stressvolle gebeurtenis is dagelijks contact met een groene omgeving van belang, omdat het herstellend werkt. De wind ruist door de bladeren, bloemen bloeien en geuren, vlinders fladderen en vogels zingen. Je wordt rustiger en de onderzoekers beweren dat je meer zelfbeheersing toont. Het concentratievermogen van volwassenen en kinderen verbetert als ze vaak in contact komen met groen in parken, lanen, groenstroken en tuinen.

Haal een ADHD’er nou maar eens achter de computer vandaan en berg playstation op achter slot en grendel. Laat hem buiten spelen. Neem hem mee naar het Spaarbankbos. Spelen met takken, laat je fantasie de vrije loop in creatief spel met alles wat je in het bos vindt. Wijs hem op vogels, planten en in de herfst op paddenstoelen. Laat hem moe worden. Tien tegen één dat hij minder Ritalin hoeft te slikken, of wellicht helemaal niets meer na weken spelen in een rustgevende groene omgeving. Wat hebben bomen en struiken toch een enorme waarde. In de eerste plaats ecologisch, de intrinsieke waarde, maar nu weten we dat een boom ook een kapitaal vertegenwoordigt en een druk mens rust geeft. En de WOZ-waarde van ons huis stijgt als er veel bomen in de buurt groeien.

Kappen met kappen

Het rigoureus snoeien en kappen in winterse parken is blijkbaar van alle tijden. En protest van omwonenden en natuurliefhebbers richting de gemeente helpt in de meeste gevallen niets. Eind tachtiger jaren schreef Natuur- en Milieufederatie Drenthe op verzoek van talloze werkgroepen de protestbrief “Kappen met kappen”. In de jaren daarna gingen groenafdeling van Drentse gemeenten gewoon door met kappen. Kapitaalvernietiging, zeggen de onderzoekers van Cobra.

Een eik of beuk groeit in honderd jaar uit tot een boom, in de volgende honderd jaar leeft hij op z’n top en in de daaropvolgende honderd jaar sterft hij langzaam af. Onderzoekers hebben berekend dat een boom in Nederland gemiddeld 40 tot 50 jaar wordt alvorens hij wordt gekapt. Gelukkig mogen eiken en beuken in bossen blijven staan, mits ze geen gevaar voor wandelaars opleveren. Ze halen fijnstof en ultra fijn stof uit de lucht, leggen CO2 vast, geven verkoeling en zijn rustgevend. Ik denk even aan de beukenlanen in het Spaarbankbos, op Landgoed Dickninge en de eikenlanen bij Huize Echten. Zo’n beuk in het Spaarbankbos en die Wodanseiken in het veld achter Huize Echten richting het Oude Diep zijn wat mij betreft elk 30.000 euro waard. Nooit kappen!