De Weideruiters zoekt creatieve oplossing voor haar leden

Elim - LR/PC De Weideruiters vindt het belangrijk dat haar ruiters thuis ondersteund worden bij het trainen van de paarden. Door het coronavirus worden er geen lessen gegeven bij de vereniging.

Het bestuur heeft gebrainstormd over mogelijkheden en heeft samen met de instructeurs besloten om een alternatief aan te bieden, namelijk verschillende online trainingen .

Enkele voorbeelden uit het alternatieve aanbod:

- Ruiters kunnen het rijden of werken met hun paard laten filmen. Deze film kan verstuurd worden aan een van de instructeurs met het verzoek om feedback.

- Vanuit de instructie wordt een casus gedeeld. De leden worden gevraagd om hierop te reageren. Hoe zouden zij handelen in het geval van de casus. Ruiters worden uitgedaagd in de bewustwording en zelf na te denken over mogelijkheden.

De instructeur zal reageren op de bedachte oplossingen en geeft haar visie met onderbouwing over de casus.

- De instructeur plaatst zelf een video met uitleg over een oefening of verschillende oefeningen. Waarmee de ruiters zelf thuis aan de slag kunnen.

Ruiters kunnen dan een filmpje opsturen en tips ontvangen van de instructeur.

De Weideruiters gaan deze plannen nu inzetten tijdens de periode van het coronavirus, maar zien ook de kans om dit aanbod vaker te gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer het door weeromstandigheden niet mogelijk is om paarden te vervoeren of tijdens een hete zomer. Er kan dan wel thuis geoefend worden aan het begin of einde van de dag, als de temperatuur weer zakt. Op deze manier hoopt de vereniging haar leden de beste ondersteuning te geven voor als de maatregelen opgeheven worden en de zomerconcoursen beginnen, zodat de paarden en ruiters fit zijn om daaraan deel te nemen.