Waterschap start eerder met dijkinspectie

Regio - Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is deze week begonnen met de jaarlijkse inspectie van de dijken. Dat is twee weken eerder dan gebruikelijk.

Door de vele regen en de zachte winter is de begroeiing op de dijken relatief lang voor de tijd van het jaar. Bij te lang gewas zijn schades en kwetsbare plekken minder goed te zien. Op locaties waar het hoogwater nog tegen de dijk aanstaat, inspecteert het waterschap later. Dit is met name langs de IJssel.

Ieder jaar controleert het waterschap zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Zo kunnen eventuele schades op tijd worden hersteld.