Hoogeveen heeft de 8 miljoen euro om te bezuinigen nog niet gevonden (de teller staat op 5 miljoen, maar onbekend is wie of wat getroffen worden)

Hoogeveen hanteert een totale uitgavenstop, die dit jaar 8 miljoen euro moet opleveren. Een eerste interne zoektocht naar geld heeft 5 miljoen opgeleverd. Voor de resterende 3 miljoen gaat het college zoeken naar rek binnen de wettelijke verplichtingen.

Hoe die bezuiniging van 5 miljoen euro eruit gaat zien en wie er door getroffen worden is niet bekend gemaakt.

Drie weken na invoering van de draconische maatregel is daarmee nog altijd onduidelijk wat het gaat betekenen voor inwoners, ondernemers en organisaties. De politieke onrust groeit. Er waren donderdagavond veel vragen over de stand van zaken en de verdere stappen.

Brief aan de raad

Het college is er nog niet als het gaat om de besparing van 8 miljoen. Om de resterende 3 miljoen euro voor 2020 te vinden, komen er gesprekken met gecontracteerde partijen om te kijken of ook daar ruimte is voor aanpassing. Dat schrijven B en W in een brief aan de gemeenteraad die kort voor de raadsvergadering, donderdagavond, werd verstrekt.

De totale uitgavenstop dit jaar betekent dat alle betalingen waartoe Hoogeveen niet wettelijk verplicht is, worden geschrapt. Dat moet 8 miljoen euro besparen; precies het bedrag dat de gemeente over 2020 tekort dreigt te komen. Inmiddels is een inventarisatie gemaakt van de besparingen die deze maatregel oplevert.

‘Geduld hebben’

Als meer duidelijk is over de ingrepen wil het college eerst de medewerkers, betrokkenen en organisaties informeren die geraakt worden door de uitgavenstop. ,,Het is nu nog te vroeg om een afgewogen beeld aan de raad voor te leggen’’, liet wethouder Jacob van der Heide (Gemeentebelangen) weten. ,,U zult nog even geduld moeten hebben.’’

Het college zegt ook kritisch te kijken naar de investeringen. Wel levert het stoppen of uitstellen van investeringen die voor dit jaar gepland zijn, geen geld op voor 2020. ,,Echter, door nu te kijken naar de investeringen, kunnen we besparingen bewerkstelligen voor 2021 en verder’’, is de uitleg van het college.

Het college wil de voorgestelde maatregelen voor 2020 via een begrotingswijziging vaststellen, waarna de raad zich er op 26 maart over kan uitspreken.

‘Hoogeveen staat in brand’

De PvdA liet weten slagvaardigheid en daadkracht te missen. ,,Hoogeveen staat in brand’’, stelde fractievoorzitter Inge Oosting. Haar partij heeft er geen vertrouwen in dat B en W zonder steun van buiten de megaklus kunnen klaren.

,,We willen dat het college ondersteuning krijgt van deskundigen’’, poneerde Oosting. Ze denkt aan extra bezetting op belangrijke beleidsterreinen als het sociaal domein, financiën, economie. ,,Bezuinigingen moeten realistisch zijn, praktisch uitvoerbaar en niet alleen op papier sluitend.’’

De VVD zinspeelde ook op externe steun om de problemen aan te pakken. Bruijn: ,,Zijn B en W wel goed geëquipeerd om deze enorme problematiek het hoofd te bieden?’’ Volgens burgemeester Karel Loohuis is dat het geval.

‘Van buitenaf’

In de wens externe deskundigheid in te huren vond de PvdA in collegepartij CDA een medestander. ,,We denken dat ook andere kwaliteiten gewenst en nodig zijn om dit tot een goed einde te brengen’’, meent fractievoorzitter Erik-Jan Kreuze. ,,Als een bedrijf moet reorganiseren, komt de expertise daarvoor vaak ook van buitenaf.’’ Over de extra kosten die daarmee gemoeid zijn: ,,Mensen kunnen zich terugverdienen.’’

PvdA, CDA, D66, Gemeentebelangen, SP, ChristenUnie en GroenLinks dienden gisteravond laat een motie in om de projectgroep (taskforce) die zich met de uitgavenstop bezighoudt, uit te breiden met voldoende externe expertise op verschillen beleidsterreinen. Met in ieder geval financiën, administratieve organisatie, procesbeheersing en sociaal domein. Deze steun moet bij voorkeur betaald worden uit bestaande budgetten.

Besloten

De motie werd aangenomen, al vond de VVD het jammer dat het college niet zelf met het voorstel kwam. Uiterlijk 1 mei moet bekend zijn wie in de projectgroep zitting nemen. De raad wordt binnenkort in beslotenheid bijgepraat over mogelijke posten waarop bezuinigd gaat worden. Die toezegging deed wethouder Van der Heide.