De onrust over de totale uitgavenstop in Hoogeveen groeit. Raadsleden roepen om het inhuren van externe deskundigen

Hoogeveen - De gemeente Hoogeveen heeft besloten tot een totale uitgavenstop. Maar drie weken na invoering van die draconische maatregel is nog altijd onduidelijk wat dat gaat betekenen voor inwoners, ondernemers en organisaties. De politieke onrust daarover groeit.

Afgelopen dinsdag moest duidelijk zijn welke besparingen de uitgavenstop de gemeente op korte termijn kan opleveren. Toen was de inventarisatie van mogelijkheden klaar. Na twee dagen vergaderen heeft het college nog niets bekend gemaakt over de gevolgen.

Tot onvrede van politieke partijen.

‘Daadkracht nodig’

Zo vindt de PvdA dat slagvaardigheid en daadkracht nodig is. ,,Die beleving heb ik nu niet’’, zegt fractievoorzitter Inge Oosting. De partij heeft er geen vertrouwen in dat het college zonder steun van buitenaf de megaklus kan klaren.

,,We willen dat B en W ondersteuning krijgen van een groep deskundigen’’, stelt Oosting. Ze denkt aan extra bezetting op belangrijke beleidsterreinen als het sociaal domein, financiën, economie. ,,Bezuinigingen moeten realistisch zijn, praktisch uitvoerbaar en niet alleen op papier sluitend.’’

De PvdA wil dat deze zogeheten Taskforce de financiële problemen en mogelijkheden analyseert en de boel weer op orde krijgt. Oosting: ,,Ja, dat kost ook geld, maar we moeten nú alles uit de kast halen om de problemen op de langere termijn ook het hoofd te kunnen bieden. We roepen al jaren dat Hoogeveen financieel uit de pas loopt.’’

Gevoerde beleid

Volgens de PvdA is de huidige situatie in Hoogeveen niet alleen het gevolg van omstandigheden waar de gemeente geen grip op heeft, maar vooral het resultaat van het gevoerde beleid. ,,Dat mag de gemeenteraad zich trouwens ook aanrekenen’’, vindt Oosting.

De uitgavenstop voor dit jaar betekent dat alle uitgaven die niet wettelijk of contractueel verplicht zijn door de gemeente worden stopgezet. De gemeente Hoogeveen wil daarmee 8 miljoen euro besparen. Dat bedrag dreigt de gemeente over 2020 tekort te komen. Inmiddels is een inventarisatie gemaakt van de besparingen die deze maatregel oplevert.

‘Andere kwaliteiten’

In de wens om externe deskundigheid in te huren vindt de PvdA in collegepartij CDA een medestander. ,,We denken dat ook andere kwaliteiten gewenst en nodig zijn om dit proces tot een goed einde te brengen’’, meent fractievoorzitter Erik-Jan Kreuze.

,,Als je een bedrijf moet reorganiseren komt de expertise om dat te doen vaak ook niet vanuit de onderneming zelf.’’ En over de extra kosten die daarmee gemoeid zijn: ,,Mensen kunnen zich terugverdienen.’’

Kreuze vindt dat het onderhand tijd wordt dat het college gaat communiceren over de vervolgstappen. ,,Ik weet dat het college met de organisatie druk aan het broeden is en ik wil ze niet van het ei afjagen, maar ik ben wel benieuwd naar de taakverdeling en de vervolgstappen.’’

‘Waar vallen de meeste spaanders?’

De VVD heeft veel vragen over de stilte onder Het Torentje. ,,Wat hebben beide collegevergaderingen deze week inhoudelijk opgeleverd’’, vraagt fractievoorzitter Debbie Bruijn zich af. ,,Binnen welke terreinen vallen de meeste spaanders?’’

De partij wil dat het college open en eerlijk is over de gevolgen voor inwoners. De VVD zinspeelt ook op externe steun om de problemen aan te pakken. Bruijn: ,,Is het college op dit moment goed geëquipeerd om het hoofd te bieden en bestuurlijk uitvoering te geven aan deze enorme problematiek?’’

De SGP wil dat de Rekenkamercommissie de gemeenteraad gaat adviseren en bijstaan bij ‘de ingrijpende bestuurlijke opgave’ om de gemeente weer financieel gezond te krijgen.

‘Niet doormodderen’

De SP wil dat de gemeente ‘niet doormoddert’ bij deze uitgavenstop. ,,Dit gaat vergaande gevolgen hebben’’, voorspelt raadslid Philip Oosterlaak. ,,Nog meer mensen in de knel. Allerlei nuttige voorzieningen onder druk. Onderhoud dat verwaarloosd wordt. En bovendien opnieuw een deuk in het vertrouwen van de plaatselijke overheid.’’

De partij zegt verbaasd te zijn dat de gemeente de laatste maanden onverdroten doorging met projecten, ‘terwijl al op het sociale vlak keiharde bezuinigingen werden doorgevoerd.’ ,,Alsof er niets aan de hand is.’’

Raadsvergadering

Vanavond vergadert de gemeenteraad. Hoewel de uitgavenstop niet op de agenda staat, wil een aantal fracties er wel opheldering over.