Protest tegen extra reclamezuilen bij A28

De provincie Drenthe moet ingrijpen bij plannen om meer reclamezuilen te plaatsen langs de A28, zeggen de Natuur- en Milieufederatie Drenthe (NMF) en de PvdA in Provinciale Staten.

Langs de A28 in Drenthe staan nu drie reclamezuilen: een bij Assen-Noord en twee bij Hoogeveen. Volgens directeur Reinder Hoekstra van NMF zijn er overal in Nederland plannen om meer zuilen te bouwen, zo ook in Drenthe. Die zuilen komen bij Assen-Zuid, Beilen en Pesse, zegt de PvdA.

Ten koste van landschap

De PvdA vreest dat die zuilen ten koste gaan van het Drentse landschap en van de verkeersveiligheid. Wat Hoekstra betreft maken bedrijven maar reclame via televisie en internet.

Woordvoerder Jan Willem Leugs van Greenledwalls verbaast zich over de kritiek van de NMF en de PvdA. Greenledwalls plaatste en exploiteert de reclamezuil bij Assen-Noord. „We hebben met de architectuur, de materiaalkeuze en de adaptieve lichtsterkte erg ons best gedaan om de mast duurzaam te maken en zo goed mogelijk in de omgeving in te passen.

Dat een dergelijke zuil ten koste gaat van de verkeersveiligheid is volgens Leugs nergens op gebaseerd. „Rijkswaterstaat zou dat nooit toestaan als dat wel het geval was. Uit onderzoek is gebleken dat een dergelijke mast automobilisten juist bij de les houdt. Hij geeft extra prikkels op een saai stuk snelweg.”

Rol provincie

De plaatsing van de reclamezuilen is in eerste instantie een aangelegenheid van de gemeenten. Maar ook de provincie heeft een rol bij de ruimtelijke ordening. De PvdA wijst op het provinciale Omgevingsplan, waarin het fraaie landschap als een belangrijke kwaliteit van de provincie wordt geroemd. De sociaaldemocraten willen weten wat het college van Gedeputeerde Staten gaat doen om de zuilen tegen te houden.

De PvdA wijst er op dat er bij de gemeente Hoogeveen 150 bezwaren zijn binnengekomen tegen de reclamezuil bij Pesse.

Volgens Leugs gaan gemeenten ook niet over één nacht ijs bij de plaatsing van een mast. „De procedure voor de mast bij Assen-Noord heeft ruim twee jaar in beslag genomen.”