Natuurvereniging houdt basiscursus over wilde bijen

Zuidwolde - Maandag 24 februari van 19.30 tot 21.30 uur in De Boerhoorn aan de Oosterweg 14 houdt Natuurvereniging Zuidwolde (NVZ) een basiscursus wilde bijen. Bijen zijn onmisbaar voor het bestuiven van bloemen, fruitbomen en gewassen.

Er zijn 360 soorten (wilde) bijen in Nederland. Daarnaast gaat het om een twintigtal soorten hommels met hun semisociale leven. De overige soorten zijn solitaire wilde bijen: zandbijen, metselbijen en parasiatair levende bijen. Het zal in deze basiscursus niet gaan om zoveel mogelijk soorten te herkennen en op naam te brengen, maar vooral om hun levenswijze en hun relatie met bloemen en planten. Joop Verburg is de cursuscoördinator. Hij zal zelf het grootste deel van de theorielessen verzorgen. Bij de cursus hoort ook een tweetal praktijklessen in het veld. Kosten voor de cursus voor leden van NVZ € 35 en voor niet-leden € 55. Bij het cursusgeld is ook de verzorging op de cursusavonden en bij de excursies inbegrepen. Aanmelden via info@<EP,1>natuurverenigingzuidwolde.nl