Algemeen bestuur Vechtstromen gaat voor herbenoeming watergraaf Stefan Kuks

Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft Stefan Kuks unaniem voorgedragen voor een tweede termijn als watergraaf. De uiteindelijke benoeming van de watergraaf vindt bij koninklijk besluit plaats.

Waterschap Vechtstromen zorgt voor voldoende, schoon en veilig water in 23 gemeenten in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost-Drenthe.

De in Enschede woonachtige Stefan Kuks is sinds 1 januari 2014 watergraaf van Vechtstromen. Daarvoor was hij zes jaar watergraaf van Regge en Dinkel in Twente.

Kuks is ook voorzitter van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie en hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Twente.

Juiste bestuurder voor komende zes jaar

De vertrouwenscommissie die de voordracht voor herbenoeming heeft opgesteld, is van oordeel dat Stefan Kuks de juiste bestuurder is om het waterschap ook de komende zes jaar te leiden en waar nodig te vernieuwen en te inspireren bij de opgaven waarvoor het waterschap zich ziet gesteld.

De vertrouwenscommissie, onder leiding van algemeen bestuurslid Harrie Alberts, vindt ook dat Kuks de afgelopen zes jaar goed heeft gefunctioneerd en zijn brede landelijke netwerk goed heeft ingezet voor de positionering van het waterschap in Oost Nederland.

Verder heeft hij het bestuur geholpen zijn eigen werkwijze te vernieuwen. De commissie ziet hem graag doorgaan in die rol.

Benoeming voor zes jaar

Het algemeen bestuur van Vechtstromen stuurt de aanbeveling aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel met het verzoek de voordracht met een positief advies aan te bieden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

De uiteindelijke benoeming van de watergraaf vindt voor een periode van zes jaar plaats door de Kroon.

De huidige benoemingsperiode loopt 1 juni 2020 af.