Voedselbank Hoogeveen ontvangt cheque van 2750 euro

Hoogeveen - De Voedselbank Hoogeveen heeft vorige week een cheque van 2750 euro ontvangen uit handen van Henk Schonewille namens de gezamenlijke diaconieën van zes kerken.

Pieter Feijer nam deze cheque in ontvangst namens de Voedselbank Hoogeveen en sprak tijdens deze bijeenkomst zijn waardering uit voor het feit dat ook de buitendorpen van Hoogeveen zich zo inzetten voor de Voedselbank Hoogeveen. Het ingezamelde bedrag van 2500 is vermeerderd door AH Offerein in de Nije Nering met een bedrag van 250 euro en wordt daar ook verzilverd.

De gezamenlijke diaconie bestaat uit zes kerken: Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente Hollandscheveld, Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente Elim, Protestantse Evangelisatie Geesbrug en Protestantse Evangelisatie Nieuwlande. Het doel van de gezamenlijke diaconie is om vier keer per kalenderjaar bij elkaar te komen. Dit om de samenwerking te bevorderen en het verloop van diverse acties te versoepelen.

Worstactie

Sinds 1996 zetten de genoemde kerken zich in voor een gezamenlijk diaconaal project, bij voorkeur met een christelijke achtergrond in het buitenland of een regionaal diaconaal project voor alle gezindten. Dit voor een periode van twee jaar. Een van de traditionele acties is de jaarlijkse worstactie in de vier dorpen en ook worden collecten gehouden om geld in te zamelen. Op deze wijze wordt ieder jaar een bedrag van rond 2500 euro bij elkaar gehaald.

De laatste twee jaar was de opbrengst voor de Voedselbank. In totaal is 5000 euro ingezameld door de gezamenlijke diaconieën. Door een bijdrage van AH Offerein is het een totaalbedrag van 5500 euro geworden.