Gemeentebelangen stelt vragen over mfc in Nieuwlande

Nieuwlande - Gemeentebelangen Hoogeveen maakt zich zorgen over de ontstane situatie rondom het multifunctioneel centrum in Nieuwlande. De partij heeft die zorgen geuit naar het college van burgemeester en wethouders en vragen gesteld.

Op 1 januari heeft het bestuur van het MFC Nieuwlande haar taken met onmiddellijke ingang neergelegd. Het bestuurlijk verantwoordelijk willen zijn, als vrijwilligers voor een sluitende financiële begroting van het MFC, was in hun optiek niet meer verantwoord. „Het mfc is de spil van het dorp en daardoor dreigt de dorpsfunctie voor tal van verenigingen en nog te organiseren activiteiten te vervallen. Dit is van invloed op het sociale leven in het dorp Nieuwlande”, stelt Jan van der Sleen van Gemeentebelangen.

Hoe problemen oplossen?

De partij wil onder meer antwoord van het college op de vraag hoe de gemeente Hoogeveen het probleem van het ontbreken van een bestuur denkt op te gaan lossen. „Als er wordt gewerkt aan een oplossing hoe zal deze eruit gaan zien en over wat voor termijn spreken we dan?” Ook wil zij weten hoe het communicatietraject is verlopen tussen het bestuur van het mfc en de gemeente Hoogeveen afgelopen periode en wat voor inspanning er tot nu toe is geleverd om dit bestuurlijk en financieel weer vlot te trekken.

Van der Sleen benadrukt dat, acht jaar na de opening van het mfc, een ongewenste situatie is ontstaan voor het dorp nu er geen aansturing meer is om activiteiten te organiseren. ,,Als Gemeentebelangen hopen we op een snelle definitieve oplossing.”